Tirsdagsklubben

Sosialt samvær for eldre på og utenfor omsorgssenteret.
Kaffe, kaker og bingo.

: Storstua på Herøy omsorgssenter
Tid: tirsdag 30. mai 09:30
Eldre