Mandagstrimmen

Trim og sosialt samvær.
For alle over 60 år.
Kaffe og noe attåt.
Kr. 15,- pr. gang

: Fellesstua i Karolineveien
Tid: mandag 5. juni 11:00
Eldre