Jubileumsgudstjeneste i Gåsvær kapell

Gudstjeneste ved prost Olav Rune Ertzeid og kantor Joanna Engesvik Galkin

For mer informasjon om skyss m.m. se link til sak på Herøyfjerdingen

: Gåsvær
Tid: sndag 23. juli 12:00
http://www.heroyfjerdingen.no/jubileumsgud...