Gudstjeneste i Herøy kirke

Gudstjeneste ved Eva Julia Biel og Joanna Engesvik-Galkin.

Nattverd
Ofring til menighetens eget arbeid
Kirkekaffe

Arrangør: Herøy fellesråd
: Herøy kirke
Tid: sndag 10. desember 11:00