Mandagstrimmen

Trim for eldre

Arrangør: BJØRG GRANDE
: Fellesstua i Karolineveien
Tid: mandag 28. mai 11:00