Mandagstrimmen

Trim for eldre

Arrangør: BJØRG GRANDE
: Fellesstua i Karolineveien
Tid: mandag 23. juli 11:00
Eldre