Mandagstrimmen

Trim for eldre

Arrangør: Bjørg Grande
: Fellesstua i Karolineveien
Tid: mandag 26. februar 11:00