Barneidrett

Barn i alderen 3-6 år. Foreldre nå være med. Fri lek sammen med andre barn.

: Hallen
Tid: tirsdag 29. mai 17:00
Sør-Herøy
Barn og unge