Skjærgårdsgudstjeneste i Gåsvær

Gudstjeneste ved Gunver Birgitte Nielsen og Nikolai Sudenko.

Ofring til Gåsvær kapell

Kirkekaffe

Ring kirkekontoret for bestilling av båtskyss: 75068078

Arrangør: HERØY FELLESRÅD
: Gåsvær kapell
Tid: sndag 22. juli 15:00
http://www.heroyfjerdingen.no/skjaergaards...