Ansatte
Etternavn Fornavn Tittel Telefon
Håland Roger Brannkonstabel
Lundestad Svein IKT-konsulent
Brasøygård Jim Brannkonstabel
Isaksen Roar Brannkonstabel
Jakobsen Jan Eirk Brannkonstabel
Moe Jørn Brannkonstabel
Hanssen Silje Thoresen Brannkonstabel
Sandstrak Silje Brannkonstabel
Lundestad Torsten Brannkonstabel
Nikolaisen Bjarne Brannkonstabel
Jensen Vigdis Informasjonsmedarbeider
Prestø Stian Brannkonstabel
Andreassen Torfinn Brannkonstabel
Nordnes Einar Martin Brannkonstabel
Isaksen Arnt Brannkonstabel
Hansen Grete Helsefagarbeider
Juriviciene Ingrida Arbeidsleder treningssenter 46 23 48 29
Jørgensen Marit Dahl Flyktningkonsulent 47 61 36 75
Dvergsdal Mari Haave Frisklivskoordinator 48 22 38 00
Pedersen May-Brith NAV-leder 55 55 33 33
Hanssen Anne-Berit Veileder 55 55 33 33
Rådmannsøy Ruth O. Olsen Saksbehandler Dønna 55 55 33 33
Bruaset Unn Sosialkonsulent Dønna 55 55 33 33
Larsen Mai-Lis Sosionom 55 55 33 33
Breistrand Elsa Veileder Dønna 55 55 33 33
Lie Camilla Karlsen Sosionom 55 55 33 33
Nystrøm Irene Grønaas Sosialkonsulent Dønna 55 55 33 33
Roan Line Olsen Styrer 75 05 81 43
Nilsen Astrid Marie Barne- og ungdomsarbeider 75 05 81 43
Slotterøy Hege Kristin Barne- og ungdomsarbeider 75 05 81 43
Johansen Ingrid Helene Assistent 75 05 81 43
Dahlen Renate Pedagogisk leder 75 05 81 43
Østensson Elin Assistent 75 05 81 43
Albrigtsen Ann-Kristin Barne- og ungdomsarbeider 75 05 81 43
Angel Monika Assistent 75 05 81 43
Bakkelid Ragnhild Barne- og ungdomsarbeider 75 05 81 43
Blix Bodil Pedagogisk leder 75 05 81 43
Karlsen Kirsti Jakobsen Barne- og ungdomsarbeider 75 05 81 43
Kvitvær Karin Beathe Assistent 75 05 81 43
Vatnan Anita Assistent 75 05 81 43
Persen Per Øystein Pedagogisk leder 75 05 81 43
Kifle Roberto Renholder 75 05 81 43
Olfot Gerd Asta Pedagogisk leder 75 05 81 43
Mogård-Larsen Lars Olav Enhetsleder 75 05 87 50
Olsen Hilde Sekretær 75 05 87 50
Reinertsen Astrid Adjunkt 75 05 87 50
Wang Silje Adjunkt 75 05 87 50
Hansen Bjørn Are Adjunkt m/tilleggsutdannelse 75 05 87 50
Iversen Randi Adjunkt 75 05 87 50
Rølvåg Karin Johannessen Renholder 75 05 87 50
Grønbech Trude J. Adjunkt m/tilleggsutdannelse 75 05 87 50
Hansen Gunn Lise Bjertnes Adjunkt 75 05 87 50
Haraldsen Odd-Inge Adjunkt 75 05 87 50
Hjelmseth Rita Adjunkt m/tilleggsutdannelse 75 05 87 50
Iversen Kirsti Adjunkt 75 05 87 50
Johansen Åge Adjunkt m/tilleggsutdannelse 75 05 87 50
Jørgensen Henny Adjunkt 75 05 87 50
Karlsen Britt Anne Rådgiver 75 05 87 50
Larsen Synnøve Renholder 75 05 87 50
Lenning Ann Kristin Adjunkt 75 05 87 50
Opland Randi Adjunkt m/tilleggsutdannelse 75 05 87 50
Ottesen Jon Ove Adjunkt 75 05 87 50
Remman Bjørn Åge Adjunkt 75 05 87 50
Salamonsen Sonja Hennie Adjunkt 75 05 87 50
Sjåvik Erlend Adjunkt m/tilleggsutdanning 75 05 87 50
Solheim Marthe S. Adjunkt 75 05 87 50
Theimann Lise Helen K. Undervisningsinspektør 75 05 87 50
Thoresen Lillian Lærer 75 05 87 50
Prestø Stian Adjunkt 75 05 87 50
Pettersen Elin Renholder 75 05 87 50
Aune Roar Fagleder bibliotek 75 05 87 65
Hanssen Torill Arbeidsleder 75 05 87 71 / 75 05 87 72
Bonsaksen Carina Barne- og ungdomsarbeider 75 05 87 71 / 75 05 87 72
Pettersen Marit H. Barne- og ungdomsarbeider 75 05 87 71 / 75 05 87 72
Marthinussen Stine Sandvær Barne- og ungdomsarbeider 75 05 87 71 / 75 05 87 72
Iversen Jonny Ingeniør 75 06 80 00
Hansen Liv Formannskapssekretær 75 06 80 00
Storrø Merete Sekretær 75 06 80 00
Falk Frøydis Sekretær 75 06 80 00
Nikolaisen Jan Sekretær 75 06 80 00
Pedersen Mette Sekretær 75 06 80 00
Storrø Monika Sekretær 75 06 80 00
Sommersel Odd A. Avdelingsingeniør 1 75 06 80 00
Isaksen Arnt Avdelingsingeniør 1 75 06 80 00
Dahl Irene Brunsvik Sekretær 75 06 80 00
Nilsen Elin Beate Kontorassistent 75 06 80 00
Paulsen Linda Sekretær 75 06 80 00
Sandbakken Morten Rådmann 75 06 80 00
Færøy Gjertrud Aune Miljøarbeider 75 06 80 00
Paasche Tonje Sekretær 75 06 80 00
Andreassen Torfinn Fagarbeider 75 06 80 00
Budesa Jelena Arbeidsleder frivilligsentral 75 06 80 00
Remeikaite Aiste Programveileder voksenopplæringen 75 06 80 00
Jensen Arnt Frode Ordfører 75 06 80 03
Ebbesen Trine Hjelpepleier 75 06 80 24
Eilertsen Morten Daniel Helsefagarbeider 75 06 80 24
Jørgensen Inger Anne Aas Hjelpepleier 75 06 80 24
Lundestad Mariann Hjelpepleier 75 06 80 24
Nilsen Helene Hjelpepleier 75 06 80 24
Rønneberg Anita Helsefagarbeider 75 06 80 24
Rønneberg Mariann Helsefagarbeider 75 06 80 24
Salamonsen Sølvi Hjelpepleier 75 06 80 24
Svelle Hilde Fagansvarlig leder/vernepleier 75 06 80 24
Pedersen Elisabeth Hjelpepleier 75 06 80 24
Loe Ola Vernepleier 75 06 80 24
Hanssen Randi-Kristine Helsefagarbeider 75 06 80 24
Hansen Grete Helsefagarbeider 75 06 80 24
Nilsen Siv Kommunalleder 1 75 06 80 27
Paulsen Linda Sekretær 75 06 80 30
Jensen Vigdis Sekretær 75 06 80 30
Filipsson Maria Elisabeth Hjelpepleier 75 06 80 30
Gundersen Liv Hjemmehjelp 75 06 80 30
Flæsen Rigmor Spesialsykepleier 75 06 80 30
Karlsen Solfrid Hjemmehjelp 75 06 80 30
Svinøy Rannveig Merethe Sykepleier 75 06 80 30
Knutsen Mads Hjelpepleier 75 06 80 30
Dahl Gunn Sykepleier 75 06 80 30
Johansen Berit P. Assistent 75 06 80 33
Karlsen Vigdis Assistent 75 06 80 33
Edvardsen Eli-Heidi Kokk 75 06 80 33
Jenssen Turid Margrethe Assistent 75 06 80 33
Nilsen Janne Helen Kokk 75 06 80 33
Seldorsen Jimmy Fagansvarlig kokk 75 06 80 33
Knutsen Rigmor Fagansvarlig sykepleier 75 06 80 35
Arntsen Margith Hjelpepleier 75 06 80 35
Brasøygård Marian Hjelpepleier 75 06 80 35
Olsen Vivian Hjelpepleier 75 06 80 35
Storrø Aina Hjelpepleier 75 06 80 35
Storrø Mari-Ann Hjelpepleier 75 06 80 35
Brasøygård Tonje Hjelpepleier 75 06 80 35
Hansen Tone Omsorgsarbeider 75 06 80 35
Lundestad Anita Hjelpepleier 75 06 80 37
Lund Aina Hjelpepleier 75 06 80 37
Bonsaksen Rigmor Hjelpepleier 75 06 80 37
Haraldsen Kari Karlsaune Sykepleier 75 06 80 37
Lundestad Aud Hjelpepleier 75 06 80 37
Nilsen Linda Hjelpepleier 75 06 80 37
Haraldsen Anne Helsefagarbeider 75 06 80 37
Eide Ante Johan Hjelpepleier 75 06 80 37
Stankeviciene Roma Sykepleier 75 06 80 37
Pettersen Heidi Hjelpepleier 75 06 80 37
Moe Lotte Sykepleier 75 06 80 37
Stojanovic Jana Omsorgsarbeider 75 06 80 37
Svendsen John-Arne Helsefagarbeider 75 06 80 37
Sandstrak Silje Fagansvarlig sykepleier 75 06 80 37
Grindstrand Eli Helen Saksbehandler 75 06 80 40
Andersen Aina Gry Hjelpepleier 75 06 80 45
Mikalsen Elly Helsefagarbeider 75 06 80 45
Pedersen Cecilie Rødsand Hjelpepleier 75 06 80 45
Hansen Silje Thoresen Hjelpepleier 75 06 80 45
Larssen Synnøve Hjelpepleier 75 06 80 45
Mevik Oda Hjelpepleier 75 06 80 45
Olsen Marte Hjelpepleier 75 06 80 45
Opland Mette Sykepleier 75 06 80 45
Storheil Randi Karin Omsorgsarbeider 75 06 80 45
Albrigtsen Ulrikke Sykepleier 75 06 80 45
Olsen Ida Elise Sykepleier 75 06 80 45
Hegre Silje Sykepleier 75 06 80 45
Jørgensen Wenche Sæthre Enhetsleder 75 06 80 47
Eliassen Linda Helsesekretær 75 06 80 50
Skauen Inge Kommuneoverlege 75 06 80 50
Vang Mari-Ann Helsesekretær 75 06 80 50
Jensen Vigdis Helsesekretær 75 06 80 50
Prestø Hege Nordnes Sykepleier 75 06 80 50
Hov Audun Dyrhaug Kommunelege 75 06 80 50
Bakketun Cecilie Bugge Turnuslege 75 06 80 50
Andersen Mariell Silvik Helsesekretær 75 06 80 50
Hansen Edith E. Rishaug Ledende helsesøster 75 06 80 56 / 41 56 33 04
Jenssen Stein Psykisk helsearbeider 75 06 80 57
Loe Ola Psykisk helsearbeider 75 06 80 57 / 96 22 74 12
Kilvær Karina Helsesøster/folkehelsekoordinator 75 06 80 58
Berglund Geir Kommunalleder 2 75 06 80 93
Pettersen Beate Mari Pedagogisk leder 75 06 81 43
Moursund Reidar Rektor/Fagleder 75 06 87 77
Edvardsen Leif Ole Fagarbeider 90 86 76 99
Nikolaisen Bjarne Fagarbeider 97 56 44 35
Lundestad Torstein Fagarbeider 97 56 47 75

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS