Kunngjøring - kommunestyrets egengodkjening/vedtak av Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Herøy kommunestyre vedtok 24. juni 2014, sak 23/14, Kommuneplanens arealdel 2012-2024. Vedtaket gir planen, kommuneplanens arealdel, rettsvirkning fra vedtaksdato, og vedtaket kan ikke påklages jfr. plan- og bygningslovens § 11-15.

2014-07-16

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS