Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
29. juni kl. 11:07

Ny nettside

For tiden arbeider vi med oppføringen av nye nettsider, vi beklager de ulempene dette medfører

Les mer clear

Årsplan

I Rammeplan for barnehagen, kap.4, står det at alle barnehager skal utarbeide en årsplan.
Årsplanen har flere funksjoner:

 • Arbeidsredskap for barnehagens personale for å kunne styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning.
 • Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen.
 • Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen.
 • Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte.

Språk og sosiale ferdigheter vil være områder vi mener alle barn må ha med seg når de forlater barnehagen. Hovedmålet vil derfor endre seg lite fra år til år.

 For barn:

 • Barn skal ha språklige og sosiale erfaringer og ferdigheter som gjør den enkelte i stand til å få venner, og å ha lyst til å lære.
 • Barna i Herøy barnehage har medvirkning, og er med på å planlegge aktiviteter i barnehagen.
 • Barna i Herøy barnehage er fysisk aktive, og blir tilbudt et sunt og godt kosthold.

For organisasjonen:

 • Med fokus på voksenrollen og organisasjonsutvikling bygger vi en velfungerende barnehage; en god barnehage for barn, personal og for foreldre!

Hvordan:

 • Prosjekt: LP-modellen. (Læringsmiljø og Pedagogisk analyse) https://lpmodellen.wordpress.com
 • Dokumentasjon av barnehagens innhold.
 • Gode strukturer som tar vare på personalets behov for samarbeid og tilbakemeldinger.
 • HMS system, og system for miljørettet helsevern i aktivt bruk.
   

HOVEDTEMA FOR BARNEHAGEÅRET 2016-17: :«EVENTYR»
Mål: «Barna i Herøy barnehage skal få bli kjent med ulike eventyr, som en del av den norske folketradisjonen.

Barna skal også bli kjent med eventyr som sjanger:
-Eventyr har en tydelig start og slutt; "Den var en gang...", og "Snipp, snapp, snute..."
-Eventyr har et mål og en utfordring: Målet til Bukkene Bruse er å dra til seters for å gjøre seg feite. Utfordringen er trollet under broen.
-Repetisjon går igjen i alle eventyr. Det er tre bukker som hver sin gang skal over broen å møte trollet.

Når man skal velge ett bestemt tema å jobbe med i barnehagen er det mange hensyn å ta. Blant annet er det viktig å velge noen som kan brukes som et middel til å nå vårt hovedmål. Samtidig skal det være noe som inspirerer store og små til lek og undring. Temaet må også være noe vi kan bruke for å nå målene i de ulike fagområdene vi skal jobbe med i barnehagen. Det er også viktig at temaet er noe vi kan bruke i både hverdagssituasjoner og i mer planlagte og voksenstyrte aktiviteter. Derfor har vi i år valgt å jobbe med eventyr som tema. Vi ønsker å bruke eventyrene i mange av de aktivitetene vi skal holde på med i år. Vi tror at troll vil bli en viktig del av tema i år. Vi mener at ved å jobbe med eventyr på ulike nivå kan vi dekke alle fagområder og også bruke eventyrene i lek, på turer og ellers i hverdagslivet. Barn har et stort behov for fysisk aktivitet og lek. Vi skal derfor ta dette med i vårt arbeid med tema. Et kriterium for å kunne leke godt sammen med andre er gode ferdigheter i språk og kommunikasjon. Det er derfor viktig at vi også fokuserer på disse fagområdene.
Innenfor årets tema vil arbeidsmetodene blir noe ulik ut fra barnas alder. Eventyr vil være et gjennomgangstema for hele året.

 

Les årsplanen i sin helhet her PDF document ODT document

Publisert | Oppdatert 18. januar 2017