Beredskap

Brann- og redningstjenesten i Herøy kommune er lokalisert med fast kontorsted på rådhuset og brannstasjon i Åsveien. Styrken består av 17 deltidsansatte befal og har 4 delt befalsvakt.

I tillegg har vi et depot i Brasøy for å sikre hurtig innsats i Brasøy og Husvær.

 

Herøy brannvesen er fra 30. september i 2014 tilknyttet vaktsentralen i Bodø (110-Bodø).

Tjenesten er organisert med to avdelinger:

Beredskapsavdeling

Forebyggende avdeling

Herøy kommune er medlem i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i region Helgeland (HIUA). HIUA består av Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Herøy, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad.

HIUA har som formål å sikre tilfredsstillende beredskap mot alle typer akutte forurensingsuhell, både olje og kjemikalier, som kan medføre forurensing på sjø, land og i vassdrag. Det er i bygd opp en beredskapsorganisasjon som skal håndtere slike akutte forurensinger. Innen oljevern samarbeider HIUA med de statlige depotene og NOFO (Norsk Oljevernforening for Operatørselskapene).

 

 DSBs kartinnsynsløsning

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS