Brann- og redningstjenesten i Herøy kommune er lokalisert med fast kontorsted på rådhuset og brannstasjon i Åsveien. Styrken består av 17 deltidsansatte befal og har 4 delt befalsvakt.

I tillegg har vi et depot i Brasøy for å sikre hurtig innsats i Brasøy og Husvær.

 

Herøy brannvesen er fra 30. september i 2014 tilknyttet vaktsentralen i Bodø (110-Bodø).

Tjenesten er organisert med to avdelinger:

Beredskapsavdeling

Forebyggende avdeling

Herøy kommune er medlem i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i region Helgeland (HIUA). HIUA består av Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Herøy, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad.

HIUA har som formål å sikre tilfredsstillende beredskap mot alle typer akutte forurensingsuhell, både olje og kjemikalier, som kan medføre forurensing på sjø, land og i vassdrag. Det er i bygd opp en beredskapsorganisasjon som skal håndtere slike akutte forurensinger. Innen oljevern samarbeider HIUA med de statlige depotene og NOFO (Norsk Oljevernforening for Operatørselskapene).

 

 DSBs kartinnsynsløsning