Alarmtelefon: 110

Avdelingsleder beredskap er for tiden ubesatt. Beredskapsavdelingen tar seg av brann- og redningstjenesten i Herøy kommune. Oppgaven er å begrense og slokke brann, samt å hjelpe personer ut av akutte situasjoner der det er fare for liv og helse. Vi yter også hjelp i andre situasjoner som oppfattes som akutte og truende for liv, helse og miljø.

Innsatsstyrken skal kunne takle de fleste branner og akutte ulykker innenfor egen region. I tïllegg informasjon og deltakelse på brannøvelser overfor publikum.

Herøy brannvesen er et deltidsbrannvesen bestående av 17 befal og mannskaper.