Dagsrytme

Dagrytme er barnehagens struktur på dagen. På skolen er dagen inndelt i timeplan, i barnehagen har vi en dagsrytme. Dagsrytmen skal ivareta barnas behov for aktivitet, hvile og måltider. Den tar i størst mulig grad hensyn til barns utvikling og behov.Den vil derfor endre seg noe gjennom året, og er også forskjell fra avdeling til avdeling.

Alle tider er ca-tider.

Dagsrytme - små avdeling

Kl. 06.45                     Barnehagen åpner
Kl. 07.45 - 08.45         Frokost
Kl. 09.30                     Samling
                                   Soving 
                                   Bleieskift
Kl. 10.00                     Utelek / tilrettelagt aktivitet
kl. 11.30                      Lunsj
Kl. 12.00 - 14.00         Sovetid  /inneaktivitet / bleieskift
Kl. 14.00                     Fruktstund
Kl. 14.00 - 16.30         Lek ute eller inne
16.30                           Barnehagen stenger

 

 Dagsrytme - storavdeling

Kl. 06.45                      Barnehagen åpner
Kl. 07.45 - 08.45          Frokost
Kl. 09.30                      Førskoleklubb / samling for 3- og 4åringene
Kl. 10.00                      Tilrettelagt aktiviteter inne / ute.
                                    Turer
Kl. 12.00                      Lunsj
Kl. 13.30                      Ut / frilek / aktiviteter
Kl. 14.00                      Fruktstund
Kl. 16.30                      Barnehagen stenger.

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS