Eiendomsskattelister offentlig 2017

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelisten for Herøy kommune ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 01.03.2017.

Skattelisten er også tilgjengelig på kommunehusets servicekontor.

Alle helårsboliger og fritidsboliger har fått et bunnfradrag på kr. 100.000,- pr. boenhet.

Eiendomsskatten blir fakturert sammen med øvrige kommunale gebyrer.

Faktura er å regne som skatteseddel.

Kommunestyret har vedtatt  7 ‰ av takstgrunnlaget for bolig og fritidseiendommer, verk og bruk og næring.

Klagefristen er 6 uker fra 01.03.2017.

Skattelisten 2017

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS