Eiendomsskattelister offentlig 2017

Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelisten for Herøy kommune ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 01.03.2017.

Skattelisten er også tilgjengelig på kommunehusets servicekontor.

Alle helårsboliger og fritidsboliger har fått et bunnfradrag på kr. 100.000,- pr. boenhet.

Eiendomsskatten blir fakturert sammen med øvrige kommunale gebyrer.

Faktura er å regne som skatteseddel.

Kommunestyret har vedtatt  7 ‰ av takstgrunnlaget for bolig og fritidseiendommer, verk og bruk og næring.

Klagefristen er 6 uker fra 01.03.2017.

Skattelisten 2017

 

 

Publisert: 28. februar 2017
Oppdatert: 28. februar 2017, kl. 09:30 Elin Beate Nilsen
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut