Forebyggende avdeling

 

Oppgavene til forebyggende avdeling kan listes opp slik:

  • Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak om forebygging av brann og opptreden ved brann og ulykke.
  • Utføre lovpålagt tilsyn med brannsikkerheten i henhold til brannvernlovgivningen. 
  • Behandle tillatelser, godkjenninger og fastsette brannsikringstiltak.
  • Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg. 
  • Utføre lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Vi arbeider for at mennesker og dyr ikke skal bli skadet i branntilfeller, at miljøet bevares og at skader blir minst mulige på bygninger og materiell. Avdelingen skal gjennom forebyggende arbeid redusere brannfaren og konsekvensene ved brann.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS