Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Foreldresamarbeid

Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse. Barnehagen skal representere et utfyllende miljø. Slik er foreldrene barnehagens viktigste samarbeidspart i alle sammenhenger. Personalet har ansvar for å gi foreldrene nødvendig informasjon om, og begrunnelse for barnehagens virksomhet og invitere foreldre til medvirkning (se Rammeplanen). Informasjon til foreldre er noe vi alltid kan bli bedre på! Dette gjelder spesielt den daglige samtalen i garderoben.

For oss i Herøy barnehage er det viktig å få foreldrene på banen. Vi ønsker innspill til hvordan vi jobber, og hva slags aktiviteter vi tilbyr i barnehagen.
Foreldremøtene våre skal åpne opp for dette.
Foreldrene får tilbud om to foreldresamtaler i året.

Foreldrerådet er barnehagens øverste organ, og består av alle foreldrene i barnehagen.  Foreldreråd velger 1 representant til Samarbeidsutvalg (SU) på
første møte om høsten.
Foreldrerepresentanter 2016-2017:

  • Sol:          Tommy Johansen (SU-representant)
  • Stjerne:    Linda Moe
  • Måne:       Lotte Moe
  • Jord:        John Arne Svendsen

Samarbeidsutvalget består av:
Øyvind Kvale, eiers representant
Tommy Johansen, foreldrerepresentant
Bodil Blix, personalets representant
Line Olsen Roan, enhetsleder/referent

Styrer kaller inn alle foreldrerepresentantene til møtene i samarbeidsutvalget.

Publisert | Oppdatert 18. januar 2017