Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Frisklivssentralen

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Frisklivssentralen har tilbud om hjelp til å endre og mestre levevaner. Tilbudene kan inneholde helsesamtale, fysisk aktivitet, kostholdsendring og røykeslutt.
Den fysiske aktiviteten på frisklivssentralene er variert. Målet med frisklivssentralen er at deltakerne skal bli fysisk aktive i sin hverdag og få bedre helse på kort og lang sikt.
Den fysiske aktiviteten foregår fortrinnsvis utendørs. Hensikten er å gi deltakeren økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og ikke minst sosialt samvær.

Målgruppe

Helsefremmende og forebyggende tiltak for alle innbyggerne, men med spesiell vekt på

  • personer med risikofylt alkoholbruk
  • personer med problemer knyttet til psykiske helse
  • eldre

Pris for tjenesten

Priser på kommunale tjenester

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Aktuelle samarbeidspartnere kan være

  • arbeidsgivere
  • bruker- og innvandrerorganisasjoner
  • fastleger
  • frivillige organisasjoner
  • Nav
  • private aktører
  • spesialisthelsetjenesten
aaa

Lover og retningslinjer

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 i helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen blant annet tilby helsefremmende og forebyggende tjenester.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Frisklivssentralen

Ansvarlig enhet

Avdeling:Herøy helsesenter
Telefon:75068050
Telefaks:75068051
Epost:inge.skauen@heroy-no.kommune.no
Besøksadresse:8850 HERØY

Kontaktpersoner

Navn:Mari Haave Dvergsdal
Tittel:Frisklivskoordinator
Telefon:48 22 38 00
Epost:mari.haave.dvergsdal@heroy-no.kommune.no

Andre opplysninger

Opprettet2017-05-30 13:31
Oppdatert:2018-06-29 10:42
Gyldig fra2017-05-30
Gyldig til2019-06-30