Herøy fysioterapi.
Herøy Kommune har avtale med Herøy Fysioterapi om fysioterapitjenester. Herøy Fysioterapi tilbyr allmenn fysioterapi til hele befolkningen, og har oppgjørsavtale med Helfo. Hele eller deler av behandlingen refunderes av Helfo, og egenandelene er omfattet av ordningen egenandelstak 2. For refusjon av deler av behandlingen og egenandelstak 2 må pasientene være henvist fra lege, sykehus, manuell terapeut eller kiropraktor.

Herøy Fysioterapi tar også imot pasienter uten henvisning. Disse omfattes ikke av ordningen med refusjon fra Helfo eller egenandelstak 2.

Herøy Fysioterapi tilbyr en rekke ulike behandlingsmetoder, med godt kvalifiserte fysioterapeuter, moderne utstyr og flotte lokaler i underetasjen ved Herøy omsorgssenter. Det er normalt kort ventetid på fysioterapi i Herøy kommune. For mer informasjon om behandlingstilbudet anbefales det å ta kontakt med fysioterapeutene direkte.
 
Kontaktinformasjon:
Besøksadresse: Herøy Fysioterapi. Nedre inngang Herøy omsorgssenter, Nesveien 9.
Postadresse: Herøy Fysioterapi. Helsehuset. 8850 Herøy.
 
Fysioterapeut MNFF Ole Christian Solvoll 75068041 95745849
Fysioterapeut MNFF Martin Nicolai Christensen 75068044 92888712
Fysioterapeut MPFF Arild Nikolaisen 75068043 90534183

Ved henvendelser pr post eller mail ber vi deg være forsiktig med å oppgi diagnoser eller annen sensitiv informasjon. Dette av personvernhensyn.

Lenker: www.helfo.no             www.fysio.no            www.nfkom.com