Herøy marine næringspark ble åpnet den 25. oktober 2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Næringsparken er spesielt rettet mot marine næringer, og huser blant annet de to største bedriftene i Herøy, Marine Harvest og Seløy Undervannsservice AS.

Herøy marine næringspark

I november 2011 startet Bra-Kasser AS opp en kassefabrikk på 4000 kvadratmeter i tilknytning til Marine Harvest..  Fabrikken skal dekke lakseslakteriets behov på 2,5 mill kasser per år.

Plankart over næringsparken