Herøy næringsforening er en interesseforening for næringsdrivende i Herøy kommune.

 

Leder: Anne Karlsen
Adresse:

Vikranveien 21

8850 Herøy

Telefon: 90 29 98 85
Faks:  
E-post: anne@hlo.as