Administrasjon

Lars Olav Mogård Larsen 75 05 87 52 Rektor Lars Olav Mogård Larsen.png
Lise Helen K. Theimann 75 05 87 54 Inspektør Lise Helen K. Theimann.png
Britt Anne Karlsen 75 05 87 53 Rådgiver Rådgiver Britt-Anne Karlsen_246x277.png
Hilde Olsen 75 05 87 50 Sekretær Hilde Olsen_246x268.png
Torill Hanssen 75 05 87 73 SFO-leder Torill Hanssen.png

Skolefritidsordning (SFO)

Delfin 75 05 87 71
Solgløtt 75 05 87 72
Mobil                                              48 11 65 24

Personalrom

Barnetrinnet                                   75 05 87 70
Ungdomstrinnet 75 05 87 55
   
Biblioteket 75 05 87 65
Kulturskolen 75 05 87 77