Kulturskole - opptak

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Kriterier/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Pris for tjenesten

Priser på kommunale tjenester

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Norsk kulturskoleråd
aaa

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

___
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Kulturskolen
Telefon:95 73 39 48
Epost:reidar.moursund@heroy-no.kommune.no
Besøksadresse:8850 HERØY

Ansvarlig enhet

Avdeling:Administrasjonsenheten
Besøksadresse:Herøy rådhus 8850 HERØY

Kontaktpersoner

Navn:Reidar Moursund
Tittel:Rektor
Telefon:75 05 87 77
Epost:reidar.moursund@heroy-no.kommune.no

Andre opplysninger

Opprettet2016-05-24 10:03
Oppdatert:2016-05-24 10:03
Gyldig fra2016-05-24
Gyldig til2016-10-31

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS