Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

På denne siden vil du finne kontaktinformasjon til lag og foreninger i Herøy.

Ønsker du å registrere ditt lag eller forening? Send følgende informasjon til vigdis.jensen@heroy-no.kommune.no:

  • Navn på forening/lag
  • Kontaktperson
  • Adresse
  • Postnummer
  • Sted
  • E-postadresse

Vi oppretter da en bruker som dere kan logge på denne siden med.

De lagene som er allerede registrert med e-post kan selv logge seg inn for å redigere informasjonen. Dette gjøres ved å klikke på "Logg inn", skrive inn e-postadressen i feltet for brukernavn å klikk så på send passord. Dere vil så motta en e-post med passord som dere kan benytte ved innlogging.

Logg inn

Andre
Barn og unge
Eldre
Hobby
Humanitære foreninger
Idrett
Kunst og kulturvern
Musikk
Religiøse lag
Ungdomslag
Velforeninger
List alle


Viser tilfeldig utvalgte

For å se andre, klikk kategoriene over eller gjør et søk.

HLF Alstahaug og omegn

HLF er forkortelse for Hørselshemmedes Landsforbund.
Vi jobber for å gjøre hverdagen lettere for alle med hørselsproblemer, enten de bruker høreapparat, har tinnitus (øresus) eller at de har Meniere.

Kontingenten er 490,- pr år.

Det dekker forsikring av høreapparatet.

Vi samarbeider med rehabiliteringssenteret Nordtun.

Dragveien 18
8842 Brasøy
Web:www.hlf.no
Kontakt: Kirsten Albertsen

Telefon: 930 27 232

Husvær helselag

Husvær helselag er en direkte underforening av Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Det er for tiden 6 aktive medlemmer.

Kontigenten er kr. 320,- pr. år. Dette beløpet går direkte til Nasjonalforeningen.

De siste årene har «Demens og hjertesaka» hatt hovedfokus, og Husvær helselag arrangerer årlig stand med utlodning for å skaffe midler til driften.

Alle sammen ønskes velkommen som nye medlemmer.

Husværveien 50
8842 Brasøy
Web:nasjonalforeningen.no
Kontakt: Solveig Theimann
Telefon: 951 88 668

JeSS

JeSS står for Jenter-Styrke-Samhold. All aktivitet er god aktivitet. Målet er å samle alle gode krefter og lavterskeltilbud som påvirker oss positivt.

JeSS arrangerer blant annet ”Fest i februar” i samarbeid med Etcetera botaniske utskeielser med mer, 6 bålmarsjer i løpet av våren med oppstart i mars og er knyttet til forskjellige turløyper i kommunen vår.

Andre arrangementer: ”Optimist i oktober” knyttet til TV-innsamlingsaksjon, ”Ny i november” i samarbeid med Augustbrygga. Dessuten andre arrangement som kan komme i løpet av året.

Alt blir annonsert i Herøyfjerdingen.

Begge kjønn i alle aldre kan delta.

Sørvågveien 16
8850 Herøy
Kontakt: Elbjørg Larsen

Telefon: 480 06 554

Herøy ungdomslag

Herøy UL. eier og driver et eget hus på ca. 300m², som er lokalisert på Sør Herøy.

Vi leier ut huset til private arrangement(bryllup, konfirmasjon, bursdager ol.) , i tillegg til at vi arrangerer en del egnearrangement. Vi kan dekke til ca. 120 stk.

Medlemskontingenten for inneværende år er ikke fastsatt.
Vi har eget styre, og avholder 3 møter pr år, i tillegg til årsmøte.

Leiepriser for 2017 er satt til:
Helg (tor-søndag) 2500,-
Dag/kveld 1500,-

Grindvikveien 25
8850 Herøy
Kontakt: Roger Håland

Telefon: 975 64 757

Herøy volley

Vi har vært en gjeng på ca 6 til 10 stk på trening høsten 2017.

Stort sett godt voksne fra 20 + , har med noen skoleungdommer av og til.

Kontingent for sesongen er kr. 400,-

Alle kan bli medlem, men ser helst at de som kommer har litt kjennskap til volleyball.

Vi håper å kunne delta på noen cuper i løpet av sesongen.
Vi avtaler trening på Facebooksiden: Volleyball trening.

Karolineveien 23
8850 Herøy
Kontakt: Kristin Furu Grande

Telefon: 90646051

Faste aktiviteter:

Trening mandag fra kl.20:30 til 22:00

Herøy IL fotball

Fotballgruppa har pr. i dag til sammen ca. 100 aktive barn/unge og trenere/støtteapparat.
Det er trening/aktivitetstilbud for barn og unge fra 6 år og oppover til 15 år.
Old-boys er også et tilbud i regi av fotballgruppa.

For årets sesong har klubben følgende lag:
Gutter 6 – 7 år, 8 – 9 år, 10 år, 11-12 år, 14-15 år(Herøy, Dønna og Sandnessjøen)
Jenter 8 år, 13 år, 15år,

Årlig treningsavgift er:
kr. 100,- under 7 år
kr 300,- for barn under 12 år
kr 400,- for barn 13 -16 år

Klubben ønsker alle hjertelig velkommen til å bli med som aktiv spiller på et lag, som trener/lagleder eller støttespiller.

(Kontaktpersoner Torkjell Gullesen, Gunn Lise B. Hansen, Heidi Nilsen.)

Øksningsveien 210
8850 Herøy
Kontakt: Torkjell Nordhøy Gullesen

Telefon: 951 58 947

Mandagstrimmen

Mandagstrimmen møtes hver mandag på fellesstua fra kl. 11.00 – 12.30.

Vi trimmer 1 time, og avslutter med kaffe og kaker. Det koster 15,- pr. gang, og evt. overskudd brukes til en årlig sosial sammenkomst.

Nye medlemmer ønskes velkommen

Asplundveien 14
8850 Herøy
Kontakt: Bjørg Grande
Telefon: 900 66 805

Faste aktiviteter:

Trim på Fellesstua i Karolineveien mandager kl.1100

Herøy IL friidrett

Vi trener friidrett hver mandag fra 18:00 til 19:30.
Om høsten og vinteren trener vi i Herøyhallen (både ute og inne), og om våren og sommeren trener vi på stadion (idrettsanlegget med løpebane).

Om vinteren trener de største også basistrening (spenst og styrke) på onsdager mellom 19:00 og 20:00 i Herøyhallen.
Friidrett er en idrett som består av mange forskjellige øvelser. Øvelsene deles inn i hovedgruppene: Løp, hopp og kast. Innenfor hver hovedgruppe er det forskjellige øvelser som for eksempel: 60 m, 400 m, hekkeløp, lengdehopp, høydehopp, kulestøt og spyd.

Vi reiser på stevner og konkurrerer med andre utøvere, både om vinteren og om sommeren.
Alle som er med og trener får bli med på stevner.

Det koster 300,- per år å være med i friidrettsgruppa.

Nedre aldersgrense for å være med på trening er om våren i 1. klasse. Det er ingen øvre aldersgrense, så foreldre kan gjerne trene sammen med barna.

Øksningsveien 177
8850 Herøy
Kontakt: Frode Nilssen

Telefon: 900 58 081

Sandvær vel

I utgangen av 2017 hadde vi en medlemsmasse på 75, med stort og smått.

Årskontingenten er på 200,- for voksne og 100,- for barn under 16 år.

Da dette er en velforening som består av mange som har fritidsboliger på Sandvær, blir det litt sesongbetonte aktiviteter. Fra påske og ut oktober har vi den mest aktive sesongen.
Vi drifter den gamle skolen på Sandvær, som i dag er blitt et grendehus. De siste fem årene vi gjort en hel del dugnadsarbeid på huset, både innvendig og utvendig.
I den mest aktive sesongen har vi bl.a. lørdags-kafe.
Vi prøver å benytte oss av lokale råvarer i forbindelse med sammenkomster.
Årlig steller vi i stand en Havets aften, boknafisklag og ferskfisklag. På disse sosiale sammenkomstene er allsang, åre-salg og quiz viktige innslag.

Sandvær Vel har en egen facebook side. Denne er kun for medlemmene. Alle som ønsker kan bli medlem. Pr. i dag har medlemmer spredt over hele landet. Mange har en eller annen tilknytting til Sandvær, men dette er ikke noe krav.

Nordøya 43 (fritid)
8844 Sandvær
Kontakt: Bjørnar Pettersen

Telefon: 950 81 399