Avfallsfylling på Tenna

Den siste avfallsfyllinga som var i drift i Herøy kommune var sør på Tenna. I 1996 ble det slutt på å deponere avfall her. Mesteparten av fyllinga er i dag tilbakeført til landbruksareal.

Fylkesmannen i Nordland stilte ulike krav til avslutningen av fyllinga. Alt sigevann fra fyllinga skulle samles opp og ledes til sjø.

Videre var det krav om overvåkingsprogram for sigevann. Overvåkningsprogrammet er  avsluttet.

 

Deponi for oljeholdig avfall

I tilknytning til denne fyllinga er det også et deponi for oljeholdig avfall. Dette er avfall som ble oppsamlet etter forliset av Deifovos i 1981. Avfallet er rankekompostert på en memban med tilsetting av forskjellige typer strukturmateriale. Avsig fra fyllingen går via oljeutskiller. Anlegget er kontrollert av Klif og avsluttet.

 

Deponi for laks

Vi har to større deponi for laks som ble nødslaktet i forbindelse med sykdom. Deponiene er på Skardsøya og ved det kommunale deponiet på Tenna. Deponiene er tilbakeført til landbruksformål.