Pleie og omsorgstjenesten finner du i Herøy omsorgssenter, Nesveien 9, 8850 Herøy.

Søknadsskjemaer for pleie- og omsorgstjenester finner du under "Skjema A-Å", se under "Selvbetjening" nede til venstre på forsiden.

Enhetsleder for Herøy omsorgssenter, inkl. hjemmetjenesten og sykeavdeling og Soltun, avd. for demente: Wenche S. Jørgensen

Servicekontoret v/Herøy omsorgssenter: Tlf. 75068030 E-post: post.hos@heroy-no.kommune.no

Tildelingskontoret for pleie- og omsorgstjenester: Tlf. 75068040 E-post: eli.helen.grindstrand@heroy-no.kommune.no

__________________________________________________________________________