Postliste for 2017-02-02

Postliste for 02.02.2017

Datert:
02.02.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/317-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Rammeavtale på ekstaarbeid/vikararbeid etter tilkaling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/318-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
Grete Kristin Hansen
Dokbesk:
Arbeidsavtale Grete Hansen 18.02.61
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/224-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
Retur av tinglyst dokument
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/201-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
Retur av tinglyst dokument
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/319-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Dagfinn Brynjar Johannessen
Dokbesk:
22/115 - Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.01.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/220-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
Dokumentet har magler og kan ikke tinglyses
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/320-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Geir Arne Lorentzsen
Dokbesk:
Arbeidsavtale Geir Arne Lorentzsen f. 16.06.62
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/206-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Harry William Wiik
Dokbesk:
Nabovarsling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/206-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Harry William Wiik
Dokbesk:
Søknad om dispensajon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/321-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Karina Kilvær
Dokbesk:
8/1 - Fradeling av festetomt Karina Kilvær
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/323-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Karina Kilvær
Dokbesk:
8/1 - Fradeling av festetomt Karina Kilvær
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/324-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Karina Kilvær
Dokbesk:
8/1 - Fradeling av festetomt Kjøper Jostein Arnsten
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/322-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Nordland Fylkeskommune
Dokbesk:
Refusjonskrav for 2016 - tannhelsetjenesten i Herøy.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/325-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Karina Kilvær
Dokbesk:
8/1 - Fradeling av festetomt Kjøper Halvar Larssen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/326-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Karina Kilvær
Dokbesk:
8/1 - Fradeling av festetomt Kjøper Odd Gunnar Endresen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/327-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Oppfølgingsamtale
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/247-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad om bytte av skolefag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/253-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad om endring av valgfag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/157-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Samarbeidsmøte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/328-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
Elin Therese Pettersen
Dokbesk:
Arbeidsavtale Elin Pettersen f. 23.08.70
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/329-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
Habiba Ali Mahmud
Dokbesk:
Arbeidsavtale Habiba Ali Mahmud f. 17.03.80
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/304-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Line Olsen Roan
Mottaker:
Kine Jeanette Hanssen
Dokbesk:
Svar - Barnehagesøknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/330-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
Jenny Mari Larsen
Dokbesk:
Arbeidsavtale Jenny Mari Larsen f. 08.03.95
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/305-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Line Olsen Roan
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Svar - Barnehagesøknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/331-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Bjarne Nikolaisen
Dokbesk:
Søknad om permisjon Bjarne Nikolaisen f. 04.05.57
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/273-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Geir Berglund
Mottaker:
Alstahaug kommune
Dokbesk:
Refusjonskrav for tapt arbeidsinntekt for folkevalgt Elbjørg Larsen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/332-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elin Beate Nilsen
Mottaker:
Jarle Andersen
Dokbesk:
4/246 - Ferdigattest - Nybygg bolighus og garasje
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/334-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Utbetaling av integreringstilskudd år 1 for 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/335-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torstein Lundestad
Avsender:
Mattilsynet Regionkontoret for Nordland
Dokbesk:
Rapportering av vannverksdata for året 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/261-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Mottaker:
Ørjan Odden
Dokbesk:
Melding om delegert vedtak - 5/536 - Tilbygg bolig Ørjan Odden
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/234-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Kommunenes sentralforbund
Dokbesk:
Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017 -2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/336-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Regionalforvaltningen
Dokbesk:
RF13.50 - Anmodning om delutbetaling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.02.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/337-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
Utdanningsdir.
Dokbesk:
Rapportering på varige midler - tidlig innsats 1.-4. trinn, kap. 226 post 63
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
31.01.2017
Regdato:
02.02.2017
Saksnr:
17/338-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Justis- og beredskapadepartementet
Dokbesk:
16/1371 Endringer i introduksjonsloven § 12
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS