Postliste for 2017-01-05

Postliste for 05.01.2017

Datert:
05.01.2017
Regdato:
05.01.2017
Saksnr:
17/17-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Jantri AS
Dokbesk:
4/28 - Søknad om bygging av veg til sjøhus
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.01.2017
Regdato:
05.01.2017
Saksnr:
17/21-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Husbanken Region Nord
Dokbesk:
Informasjonsbrev om startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning i 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.01.2017
Regdato:
05.01.2017
Saksnr:
17/5-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
nedbetalingsplan
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2017
Regdato:
05.01.2017
Saksnr:
17/24-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Nordland Fylkeskommune
Dokbesk:
Næringsprisen for kvinner i Nordland 2016 - invitasjon til kommunene for å komme med forslag til kandidater
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.01.2017
Regdato:
05.01.2017
Saksnr:
17/26-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Andreas Jakobsen
Dokbesk:
Tilskudd til boligbygging
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
05.01.2017
Saksnr:
17/29-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jonny Iversen
Avsender:
Det Kingelige kommunal - og med. dep.
Dokbesk:
Forslag til endringer i kart- og planforskriften
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
05.01.2017
Saksnr:
17/30-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Berglund
Avsender:
Nordland Fylkeskommune
Dokbesk:
Kulturminner i kommunene (KIK) - Invitasjon til å søke om midler til utarbeidelse av kommunal kulturminneplan
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.12.2016
Regdato:
05.01.2017
Saksnr:
17/31-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Inge Skauen
Avsender:
Helse - og omsorgsdepartementet
Dokbesk:
Høring - Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2017
Regdato:
05.01.2017
Saksnr:
17/32-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Berglund
Avsender:
Foreningen Fotballbane for jenter og gutter i Kobane
Dokbesk:
Søknad om kommunal bevilgning til bygging av fotballbane(r) for jenter og gutter i Kobanê
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.01.2017
Regdato:
05.01.2017
Saksnr:
17/33-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Offl. §5
Saksbeh:
Geir Berglund
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Forslag på kandidat til frivillighetsprisen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.01.2017
Regdato:
05.01.2017
Saksnr:
17/34-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
May-Brith Pedersen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
Angående søknad om overføring av midler - Utstyrsbank
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.01.2017
Regdato:
05.01.2017
Saksnr:
17/35-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Johansen, Alv-Magne
Dokbesk:
Manglende svar byggesøknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS