Postliste for 2016-12-05

Postliste for 05.12.2016

Datert:
01.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/57-23
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Nikolaisen
Mottaker:
.
Dokbesk:
REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 13.12.16
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/435-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/435-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/491-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/786-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
15/183-14
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Mottaker:
Elfrid Falch
Dokbesk:
VEDR. FORESPØRSEL OM OPPFØRING AV HYTTE PÅ GNR/BNR. 5/512.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/686-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
09/892-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/277-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INTEGRERINGSTILSKUDD 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/60-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Berglund
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
KOMMUNALT TILSKUDD TIL SOLLI BARNEHAGE FOR 2016 FORELØPIG SVAR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/1010-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Line Olsen Roan
Avsender:
Wael Yones
Dokbesk:
MELDING OM PLASS I BARNEHAGE YONES, RANA HAJ F. 05.05.15
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/1009-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Line Olsen Roan
Avsender:
Wael Yones
Dokbesk:
MELDING OM PLASS I BARNEHAGE YONES, GHENA HAJ F. 05.05.15
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/1008-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Line Olsen Roan
Avsender:
Wael Yones
Dokbesk:
MELDING OM PLASS I BARNEHAGE YONES, LAMAR HAJ F. 10.07.11
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
15/902-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
IMDI
Dokbesk:
UTBETALINGSBREV FOR NORSKTILSKUDD UTBETALT 15.11.2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
15/726-62
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Hilde Olsen
Avsender:
Herøy IL Badminton v/Astrid Reinertsen
Dokbesk:
LEIE AV HERØYHALLEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
13/89-16
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FAST ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
09/1035-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PERMISJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
15/407-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Helgelandssykehuset
Dokbesk:
RUTINER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
15/407-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Helgelandssykehuset
Dokbesk:
PROTOKOLL TIL INNGÅTTE AVTALER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
15/395-67
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
BOSETTING AV FLYKTNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/786-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Arne / Arnhild Thoresen
Dokbesk:
MATRIKKELBREV GNR. 3 BNR. 178
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
12/2322-17
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDR.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/675-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Line Olsen Roan
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
12/2197-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Roy Skogsholm
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDR. GRUPPELIVSFORSIKRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/786-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Arne Thoresen
Dokbesk:
TINGLYST EIENDOM GNR. 3 BNR. 178 I HERØY KOMMUNE - FRITIDSEIENDOM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/686-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Jan Sture Holstad
Dokbesk:
MATRIKKELBREV GNR. 6 BNR. 253 - NAUSTTOMT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
11/1770-14
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Hilde Olsen
Mottaker:
Svetlana Lagune
Dokbesk:
SVAR - OPPSIGESE AV SFO-PLASS LUIZE ELISABETE DIKA, F. 27.09.10
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.11.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/55-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Nikolaisen
Avsender:
Vefsen kommune
Dokbesk:
INNKALLING HELGELAND UNGDOMSRÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/57-24
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Nikolaisen
Mottaker:
hb@hblad.no
Dokbesk:
ANNONSE - K- STYRET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/686-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Jan Sture Holstad
Dokbesk:
TINGLYST EIENDOM GNR. 6 BNR. 253 I HERØY KOMMUNE - NAUSTTOMT.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/969-22
Doktype:
Utgående
Gradering:
§25
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/969-23
Doktype:
Utgående
Gradering:
§25
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/969-24
Doktype:
Utgående
Gradering:
§25
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
05.12.2016
Saksnr:
16/969-25
Doktype:
Utgående
Gradering:
§25
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS