Postliste for 2017-01-06

Postliste for 06.01.2017

Datert:
20.12.2016
Regdato:
06.01.2017
Saksnr:
17/36-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Justis- og beredskapsdep.
Dokbesk:
Høring - Endringer i statsborgerloven mv. - tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til gru nnleggende nasjonale interesser
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.12.2016
Regdato:
06.01.2017
Saksnr:
17/37-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Inge Skauen
Avsender:
Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Dokbesk:
Vedr. ambulansetjenestens bistand i kommunale oppgaver
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.12.2016
Regdato:
06.01.2017
Saksnr:
17/38-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Seløy og Staulen grendeutvalg v/ Geir Mellingen
Dokbesk:
Trafikksikkerhet Staulen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2017
Regdato:
06.01.2017
Saksnr:
17/15-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Herøy kommune v/ Arnt Isaksen
Dokbesk:
Utførelse påbud veglys.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.01.2017
Regdato:
06.01.2017
Saksnr:
17/15-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Helgeland Kraft DLE
Dokbesk:
Forhåndsvarsel og kontrollrapport (Vegkryss Staulen)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2017
Regdato:
06.01.2017
Saksnr:
17/40-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Det Kongelige kommunal- og mod. dep.
Dokbesk:
Statsbudsjettet 2017 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2017
Regdato:
06.01.2017
Saksnr:
17/20-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Tommy Eide
Dokbesk:
Status i prosjekt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2017
Regdato:
06.01.2017
Saksnr:
17/41-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Leilani P. Brenden
Dokbesk:
Fremdriftsplan for husbyggtilskudd.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2017
Regdato:
06.01.2017
Saksnr:
17/43-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torstein Lundestad
Avsender:
PreBio
Dokbesk:
Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Herøy vannverk-Herøy kommune Org. nr. 872417
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2017
Regdato:
06.01.2017
Saksnr:
17/44-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Helgeland Kraft
Dokbesk:
Forhåndskalkyle av anleggsbidrag for strøm til nytt helsehus. Herøy kommune.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2017
Regdato:
06.01.2017
Saksnr:
17/3-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Ko Teknikk AS
Dokbesk:
Midlertidig brukstillatelse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS