Postliste for 2017-02-06

Postliste for 06.02.2017

Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/193-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Nikolaisen
Avsender:
Herøy kommune
Dokbesk:
Underskrevet møteprotokoll
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/228-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Hilde Olsen
Mottaker:
Gunn Lise Bjertnes Hansen Herøy IL Fotball
Dokbesk:
Svar - VS: Søknad om lån av hallen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/124-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Hilde Olsen
Mottaker:
Milica Spasovic
Dokbesk:
Svar - Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endring og utmelding
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/348-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Inge Skauen
Avsender:
Helgelandssykehuset
Dokbesk:
Økte kostnader fra HDO i 2017 for nødnett
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/349-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Frode Jensen
Avsender:
Helgeland Reiseliv
Dokbesk:
REISELIVSKONFERANSEN HELGELAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/342-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Mariell Silvik Andersen
Dokbesk:
Arbeidavtale fast Mariell Silvik Andersen f. 25.09.96
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/342-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Mariell Silvik Andersen
Dokbesk:
Arbeidavtale midlertidig Mariell Silvik Andersen f. 25.09.96
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/329-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Habiba Ali Mahmud
Dokbesk:
Arbeidavtale fast tilsetting Habiba Ali Mahmud f. 17.03.80
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/235-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Vefsen kommune
Dokbesk:
Beregning driftstilskudd 2016 for medlemskommuner Helgeland krisesenter
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/351-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
Jana Stojanovic
Dokbesk:
Arbeidavtale fast tilsetting Jana Stojanovic f. 20.01.1976
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/215-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
Retur av tinglyst dokument
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/352-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Kartlegging språk
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/353-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Kartlegging språk
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/354-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Kartlegging språk
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/355-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Kartlegging språk
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/321-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Karina Kilvær
Dokbesk:
Melding om delegert vedtak - 8/1 - Fradeling av festetomt 8/1/46 Kjøper Svein Ronny Kristiansen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/89-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Odd Sommersel
Avsender:
Tor Karstein Angel
Dokbesk:
Klage på oppmalingsgebyr
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/350-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Nikolaisen
Mottaker:
Bjarne Birger Olsen
Dokbesk:
Oppsigelse av kommunal leilighet (16/598) Kjellaug Jakobsen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/350-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Nikolaisen
Avsender:
Wenche S. Jørgensen
Dokbesk:
Melding om flytting fra leilighet i Karolineveien 46.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/356-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Ståle Granmo
Dokbesk:
1/72 - utlegging av flytekai
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/65-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Heiskontrollen
Dokbesk:
Rapport etter periodisk heis kontroll HOS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/357-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Sissel Andersen
Dokbesk:
1/71 - Tilbygg
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/358-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad om fritak for vurdering med karakter
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/334-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Utbetaling av integreringstilskudd år 1 for 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/7-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Roy Skogsholm
Avsender:
Kystverket Sørøst
Dokbesk:
Kjøpekontrakt almenningskai Husvær
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/324-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Karina Kilvær
Dokbesk:
Melding om delegert vedtak - 8/1 - Fradeling av festetomt (Jnr. 5/17) Kjøper Jostein Arnsten
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/359-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Tilrettelegging
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/360-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Innvilget søknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/361-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Bjarne Birger Olsen
Dokbesk:
Søknad kommunalt næringdfond
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/300-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Avslutning av sak
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/5-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Kontonummer
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/108-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Kartlegging av språk
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/362-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Kartlegging språk
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/363-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Kartlegging språk
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
06.02.2017
Saksnr:
17/339-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS