Postliste for 2017-02-07

Postliste for 07.02.2017

Datert:
01.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/365-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Line Olsen Roan
Avsender:
Thea Jørgensen Kirkeby
Dokbesk:
Barnehagesøknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/366-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Geir Berglund
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Redusert foreldrebetaling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/367-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Line Olsen Roan
Avsender:
Ståle Strømmen
Dokbesk:
Barnehagesøknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/347-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Tyveri av skolenøkler
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/296-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Svar - Søknad om fritak for vurdering med karakter
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/108-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Hilde Olsen
Avsender:
Mohannad Mourad
Dokbesk:
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endring og utmelding
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/368-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Berglund
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
Pilotkommuner - tilflytting og rekruttering
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/252-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Nikolaisen
Avsender:
Leifjord kommune
Dokbesk:
Innkalling til felles Eldrerådsmøte 23.02.17
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/369-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Nikolaisen
Avsender:
Valgdirektoratet
Dokbesk:
Påmelding til valgopplæring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.01.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/369-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Nikolaisen
Avsender:
Valgdirektoratet
Dokbesk:
Bestilling av valgmateriell
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/370-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Caroline Helene Edvardsen
Dokbesk:
Bekreftelse Caroline Edvardsen f. 28.03.92
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/371-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
postmottak@hod.dep.no
Dokbesk:
Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/325-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Karina Kilvær
Dokbesk:
Melding om delegert vedtak - 8/1 - Fradeling av festetomt Kjøper Halvar Larssen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/229-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Tonje Paasche
Dokbesk:
Tillegg til søknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/314-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Odd Sommersel
Mottaker:
Roger Håland
Dokbesk:
Makebytte mellom eiendommene 4/33 og 4/259 - Avsluttet sak
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/326-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Karina Kilvær
Dokbesk:
Melding om delegert vedtak - 8/1 - Fradeling av festetomt Kjøper Odd Gunnar Endresen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/108-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Hilde Olsen
Mottaker:
Mohannad Mourad
Dokbesk:
Svar - Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endring og utmelding
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/257-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Mottaker:
Monika Therese Mathisen
Dokbesk:
Svar - Søknad om lite fyrverkeri
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/365-3
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Line Olsen Roan
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Svar - Barnehagesøknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/367-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Line Olsen Roan
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Svar - Barnehagesøknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/323-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Karina Kilvær
Dokbesk:
Melding om delegert vedtak - 8/1 - Fradeling av festetomt 8/1/55 (Jnr. 8/17) Kjøper Tommy Hansen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/292-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Odd Sommersel
Mottaker:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
Tinglysing av erklæring på gnr.3 bnr. 154 i Herøy kommune (1818)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/9-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
Sigridkongressen
Dokbesk:
Melding om politisk vedtak - Søknad om støtte til Sigridkongressen 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/10-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
Rusforum Nordland
Dokbesk:
Melding om politisk vedtak - Søknad om økonomisk støtte - Rusforum Nordland
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/272-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Avslag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/272-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Avslag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/272-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Avslag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/272-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Avslag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/24-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
Nordland Fylkeskommune Kultur
Dokbesk:
Melding om politisk vedtak - Næringsprisen for kvinner i Nordland 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/13-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
Mosjøen Politiidrettslag
Dokbesk:
Melding om politisk vedtak - Søknad om tilskudd - Norsk narkotokapolitiforening avd. Helgeland
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2017
Regdato:
07.02.2017
Saksnr:
17/101-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
Bra Kasser AS
Dokbesk:
Melding om politisk vedtak - Avtale om opparbeidelse og utleie av tomtearealer
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS