Postliste for 2017-02-09

Postliste for 09.02.2017

Datert:
08.02.2017
Regdato:
09.02.2017
Saksnr:
17/375-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Norgeshus Næstby Trevare v/ Jeanette C. Storvik
Dokbesk:
Søknad om ferdigattest
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.02.2017
Regdato:
09.02.2017
Saksnr:
17/378-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Odd Sommersel
Avsender:
Bente Sissel Støvik
Dokbesk:
4/54 - Retting av feil i kartet.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2017
Regdato:
09.02.2017
Saksnr:
17/374-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Ben Robin Olsen
Dokbesk:
5/689 - Erklæringer -nabogrense
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2017
Regdato:
09.02.2017
Saksnr:
17/373-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torstein Lundestad
Avsender:
Helgeland Fjellspregning v/ Morten Hauvik
Dokbesk:
5/478 - Erklæring om ansvarsrett
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.01.2017
Regdato:
09.02.2017
Saksnr:
17/83-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Grete Jarbu
Dokbesk:
5/472 - Erklæring for eiendomsgrense
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.02.2017
Regdato:
09.02.2017
Saksnr:
17/44-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Roy Skogsholm
Avsender:
LB Consult AS v/Kay Stensland
Dokbesk:
Underskrevet kontrakt for kjøp av rådgivingsoppdrag honorert etter medgått tid
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.02.2017
Regdato:
09.02.2017
Saksnr:
17/7-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Roy Skogsholm
Avsender:
Advokatfirmaet Wulff
Dokbesk:
Oppfølging av klage på vedtak fattet av formannskapet i Herøy kommune- ivaretakelse av almeningskai i HUsvær
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.01.2017
Regdato:
09.02.2017
Saksnr:
17/109-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Skipsaksjeselskapet Ranen v/ Odd Ragnar Holmvik
Dokbesk:
Utført kontrollmålinger
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.02.2017
Regdato:
09.02.2017
Saksnr:
17/380-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
May-Brith Pedersen
Avsender:
Fylkesmannen I Nordland
Dokbesk:
Veiledende satser for økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven ved NAV - kontorene i Nordland 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2017
Regdato:
09.02.2017
Saksnr:
17/381-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Marte Lund Solfjeld
Dokbesk:
Tjenestebevis Marte Lund Solfjeld f. 02.03.85
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
27.01.2017
Regdato:
09.02.2017
Saksnr:
17/5-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Hjemmelsinformasjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2017
Regdato:
09.02.2017
Saksnr:
17/383-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Referat fra dialogmøte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2017
Regdato:
09.02.2017
Saksnr:
17/254-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Jørn Høberg
Dokbesk:
Uttalelse landbruk
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.02.2017
Regdato:
09.02.2017
Saksnr:
17/384-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Herøy ASVO AS v/ Jørn Moe
Dokbesk:
Forespørsel om kjøp av tomt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2017
Regdato:
09.02.2017
Saksnr:
17/258-4
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Melding om politisk vedtak - Forhandlingsfullmakt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2017
Regdato:
09.02.2017
Saksnr:
17/378-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Odd Sommersel
Mottaker:
Bente Sissel Støvik
Dokbesk:
Gnr.4 bnr.54 i Herøy kommune - Rettet grensekart
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.02.2017
Regdato:
09.02.2017
Saksnr:
17/386-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Legevaktsentralen v/ Marianne Valnes
Dokbesk:
Regnskap 2016 og budsjett 2017, Legevaktsentralen på Helgeland
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.02.2017
Regdato:
09.02.2017
Saksnr:
17/387-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
SMISO v/ Sissel Øyen
Dokbesk:
Tilskudd 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.02.2017
Regdato:
09.02.2017
Saksnr:
17/388-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Alstahaug kommune
Dokbesk:
Melding om politisk vedtak - Prosjekt: Fastlandsforbindelse Herøy - Dønna - Alstahaug
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2017
Regdato:
09.02.2017
Saksnr:
17/386-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Marianne Valnes
Dokbesk:
Ang FAKTURA regnskap 2016 / budsjett 2017 for Legevaktssentralen på Helgeland
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS