Postliste for 2016-12-09

Postliste for 09.12.2016

Datert:
08.12.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
16/1045-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Statens vegvesen
Dokbesk:
DOKUMENT 16/182354-2 NABOVARSEL - ENDRING AV PLASSERING AV VINDUER PÅ BOLIG - GNR. 3 BNR. 102/92 – HERØY KOMMUNE SENDT FRA STATENS VEGVESEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.12.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
15/764-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Norbohus v/Bernhard Olsen AS
Dokbesk:
SØKNAD OM FERDIGATTEST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.12.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
16/1056-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Helse- og umsorgsdepartementet
Dokbesk:
HØRINGSNOTAT MED FORSLAG TIL FORSKRIFT OM BEHANDLINGSREISER TIL UTLANDET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.12.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
14/202-76
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Mottaker:
'geir.nilsen@helgelandkraft.no'
Dokbesk:
SØKNAD OM UTSETTELSE EL.PÅBUD VED HERØY SKOLE, UNGDOMSTRINNET.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.12.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
14/720-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Fykjesmannen i Nordland
Dokbesk:
ANSVARLIG FOR VOKSENOPPLÆRING - NORSKKURS. RAPPORTERING AV TIMER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.12.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
14/950-38
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Roy Skogsholm
Avsender:
Husvær Grendeutvalg
Dokbesk:
HUSVÆR ALMENINGSKAI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
16/761-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Statens vegvesen
Dokbesk:
DOKUMENT 16/180343-2 TILLATELSE TIL UTVIDET BRUK AV EKSISTERENDE AVKJØRSEL - FV. 166– GNR. 7 BNR. 138 – HERØY KOMMUNE S ENDT FRA STATENS VEGVESEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
14/202-77
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Helgeland Kraft DLE
Dokbesk:
SAK 72921, PURRING VEILYS ØKSNINGAN - IBERNESET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.12.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
12/1734-67
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Odd Sommersel
Mottaker:
Rabben Maritime AS v/J. Olsen
Dokbesk:
SJØTOMT GNR.6 BNR.239 I HERØY KOMMUNE - AVSLUTTET SAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
14/202-78
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Helgeland Kraft DLE
Dokbesk:
SAK 72922, PURRING VEILYS NORD - HERØY - NYHEIMVEIEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
14/202-79
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Helgeland Kraft DLE
Dokbesk:
SAK 72926, PURRING VEILYS HOKLEPPAN - NYHEIMVEIEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
14/202-80
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Helgeland Kraft DLE
Dokbesk:
SAK 72920, PURRING - VEILYS ORMSØY, SELØY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
16/873-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
ODD ARNE SVINOeY
Dokbesk:
BEKREFTELSE PÅ AKSEPT AV VILKÅR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
16/739-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
RKKYH
Dokbesk:
SIGNERT AKSEPT AV VILKÅR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.12.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
14/202-81
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Mottaker:
Elektro og kjøleteknikk AS (elektro.kj@e-kas.no)
Dokbesk:
VEDR. UTFØRELSE AV PÅBUD VEGLYS.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.12.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
16/1047-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Mottaker:
Bjørn Økern
Dokbesk:
VEDR. VEILYS BRASØY / PRESTØY.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
30.11.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
16/761-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Statens vegvesen
Dokbesk:
DOKUMENT 16/180343-2 TILLATELSE TIL UTVIDET BRUK AV EKSISTERENDE AVKJØRSEL - FV. 166– GNR. 7 BNR. 138 – HERØY KOMMUNE S ENDT FRA STATENS VEGVESEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
11/548-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Polygon Sandnessjøen AS
Dokbesk:
SØKNAD OM FERDIGATTEST FOR SVEØYVEIEN 28 OG 30 - GNR 25 BNR 16
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
16/573-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Christian Cleve Broch
Dokbesk:
HERØY KOMMUNE - NYTT HELSEHUS - DERES REF: 16/573
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
16/200-38
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jonny Iversen
Avsender:
Statens vegvesen
Dokbesk:
DOKUMENT 16/75826-17 MØTE VEDR. INNSIGELSE FRA STATENS VEGVESEN TIL DETALJREGULERING FOR NY HERØYSUNDET BRU SENDT FRA ST ATENS VEGVESEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.12.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
16/866-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Marko Kaldmaa
Dokbesk:
BEKREFTELSE PÅ AKSEPT AV VILKÅR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.12.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
15/113-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Jan Pettersen
Dokbesk:
SØKNAD OM FERDIGATTEST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
16/1057-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Berglund
Avsender:
Utdanningsdirektoratet
Dokbesk:
MELDING OM BETALING FRA UTDANNINGSDIREKTORATET – VIDEREUTDANNING FOR LÆRERE - STIPEND OG STUDIEAVGIFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
16/166-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Helgeland Kraft DLE
Dokbesk:
MOTTAKER AV ORIGINAL : SAK 72920, PURRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
16/166-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Helgeland Kraft DLE
Dokbesk:
MOTTAKER AV ORIGINAL : SAK 72920, PURRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
16/166-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Helgeland Kraft DLE
Dokbesk:
MOTTAKER AV ORIGINAL : SAK 72920, PURRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
16/166-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Helgeland Kraft DLE
Dokbesk:
MOTTAKER AV ORIGINAL : SAK 72922, PURRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
16/166-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Helgeland Kraft DLE
Dokbesk:
MOTTAKER AV ORIGINAL : SAK 72921, PURRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
16/23-93
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Inge Skauen
Avsender:
Helfo
Dokbesk:
UTBETALINGSVEDTAK AV 05.12.2016 (VEDTAKSREF:100004626853327)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
16/23-94
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Inge Skauen
Avsender:
Helfo
Dokbesk:
UTBETALINGSVEDTAK AV 05.12.2016 (VEDTAKSREF:100004626854459)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.12.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
16/576-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Jostein Arntsen
Dokbesk:
ERKLÆRING OM ANSVARSRETT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.12.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
15/942-16
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Odd Sommersel
Mottaker:
Britt og Gunnar Andersen
Dokbesk:
GRENSEFASTSETTING MELLOM EIENDOMMENE GNR. 1 BNR. 22 OG GNR.1 BNR. 32 I HERØY KOMMUNE - AVSLUTTET SAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
16/1058-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Helse og omsorgsdep.
Dokbesk:
INVITASJON TIL HØRING - DIREKTE TILGANG TIL FYSIOTERAPEUT UTEN HENVISNING FRA LEGE MFL.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.12.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
16/1059-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Liv Hansen
Avsender:
Kommunal- og moderniseringsdep.
Dokbesk:
16/4697-2 HØRINGSBREV - ENDRINGER I FORSKRIFT OM VALG TIL SAMETINGET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.12.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
16/875-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Ann-Karin Endresen
Dokbesk:
BEKREFTELSE PÅ AKSEPT AV VILKÅR M/BUDSJETT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.12.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
10/871-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REFERAT FRA DIALOGMØTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.12.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
16/33-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDR. TILRETTELEGGING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.12.2016
Regdato:
09.12.2016
Saksnr:
16/1054-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
§25
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS