Postliste for 2017-02-10

Postliste for 10.02.2017

Datert:
09.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/370-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Line Olsen Roan
Mottaker:
Caroline Helene Edvardsen
Dokbesk:
Bekreftelse på arbeidsoppgaver
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/203-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
Elly Mikalsen
Dokbesk:
Arbeidsavtale Elly Mikalsen f. 04.02.59
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/76-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
Hanne Aunan
Dokbesk:
Herøy kommune v/ kommunalleder 1 - klage ang vikariats varighet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/390-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Henvisning
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/300-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Pedagogisk rapport
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/393-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Kartlegging språk
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/88-20
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Hege Nordnes Prestø
Dokbesk:
Klage tilsetting 20% fast stilling som helsesekretær
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/394-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Kristina Stoniene
Dokbesk:
Arbeidavtale Kristina Stoniene f. 27.08.86
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/395-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Henvisning til logoped
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/396-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jonny Iversen
Avsender:
Nordland Fylkeskommune
Dokbesk:
17/11161 Oversendelse av søknad for offentlig utlysning og kommunal behandling - Seløy Sjøfarm AS - arealendring akvakul turlokalitet Labukta V i Herøy kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/396-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jonny Iversen
Avsender:
Nordland Fylkeskommune
Dokbesk:
17/11466 Oversendelse av søknad for offentlig utlysning og kommunal behandling - Seløy Sjøfarm AS - arealendring ved akv akulturlokalitet Labukta V i Herøy kommune - Vedlegg
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/396-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jonny Iversen
Avsender:
Nordland Fylkeskommune
Dokbesk:
17/11678 Seløy Sjøfarm AS - Klarering av ny lokalitet Sør Gåsvær - Herøy kommune - Ettersendelse av innspill til søknad en
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/282-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Lise Theimann
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Elevmappe
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/16-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jonny Iversen
Avsender:
Nordland Fylkes Fiskarlag
Dokbesk:
LetSea AS - Søknad om ny lokalitet Seskjæret i Herøy kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/397-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Berglund
Avsender:
Nordland Fylkeskommune
Dokbesk:
Invitasjon til oppstartsmøte og arbeidsseminar om krigsminner i Nordland
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/398-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Opplysninger
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/85-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Marine Harvest Herøy
Dokbesk:
Signert tjenesteavtale mellom Herøy kommune og Marine Harvest As - N 1115
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/85-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Marine Harvest Herøy
Dokbesk:
Signert avtale om opparbeidelse og utleie av tomtearealer - festeavtale mellom Herøy kommune og Marine Harvest Norway AS N-1115
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/85-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Marine Harvest Herøy
Dokbesk:
Signert avtale om vannforsyring til Marine Harvest Herøy - N-1115
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/85-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Marine Harvest Herøy
Dokbesk:
Signert avtale om bruk av mottakshavn for levende laks i brønnbåter og liggeplass for disse m.v N-1115
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/405-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Ibernestet Eiendomsutvikling AS
Dokbesk:
Kommunal overtakelse av vei
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/406-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Iberneset Eiendomsutvikling
Dokbesk:
Søknad om tilskudd til veilys Ibernest Eiendomsutvikling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/399-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Færøy Eiendom AS, Seløy Kystferie AS, Brasøy Sjøcamping Gerd Edel Almendingen, Brasøy Handelssamvirke AS, Robert Grønbech AS, Coop Seløy SA, Sigurd Dahl ANS, Augustbrygga AS, Coop avd. herøy
Dokbesk:
AVGIFTSFASTSETTELSE - SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2017
Regdato:
10.02.2017
Saksnr:
17/339-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS