Postliste for 2017-01-11

Postliste for 11.01.2017

Datert:
09.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/63-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Helgeland Museum
Dokbesk:
Søknad om utbetaling av tilskudd
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/64-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Stig Magne Olsen
Dokbesk:
Etterlyser svar på mail sendt til dere 1 desember 2016. asfaltering av vei
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/11-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Inge Skauen
Avsender:
Helfo
Dokbesk:
Utbetalingsvedtak av 09.01.2017 - Inge Skauen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/11-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Inge Skauen
Avsender:
Helfo
Dokbesk:
Utbetalingsvedtak av 09.01.2017 - Ershad Navaei
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/65-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Norsk Heiskontroll
Dokbesk:
Rapport HOS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/11-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Inge Skauen
Avsender:
Helfo
Dokbesk:
VS: Utbetalingsvedtak av 03.01.2017 - Trine Sellevold
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/66-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Elfrid Falch
Dokbesk:
Klage på vedtak
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/66-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
5/512 - 5/661 - Oppføring av hytte - tidligere sak 15/183 og 5/661 Elfrid Falch
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/67-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Norbohus Bernhard Olsen AS
Dokbesk:
Melding om endring plassering carport
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/15-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
HelgelandKraft
Dokbesk:
Forhåndsvarsel og kontrollrapport Landstrøm Legeskyssbåt - Sør - Herøy
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/76-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Avsender:
Hanne Aunan
Dokbesk:
Div. papirer
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/79-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Thomas Silvik Lorentzen
Dokbesk:
Fellingstillatelse og fellingsrapport for 2016 (16/434)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/3-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Arbeidstilsynet Nord-Norge
Dokbesk:
5/697 - Oppføring av bygg - Byggesenteret AS (tidligere sak16/563)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/80-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jonny Iversen
Avsender:
Hydro Fishcare AS co/ Seløy Sjøfarm AS
Dokbesk:
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - Hoholmen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/83-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Jan Morten Bakkelid
Dokbesk:
5/472 - Tilbygg på kai
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/78-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Mottaker:
Karl Ove Ingebrigtsen
Dokbesk:
54/131 - Platt og trapp - tidligere sak 16/787 Karl Ove Ingebrigtsen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/76-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Avsender:
Hanne Aunan
Dokbesk:
Arbeidsavtale - vikaroppdrag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/86-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Line Olsen Roan
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad vedr. foreldrebetaling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/88-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/88-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/88-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/88-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/90-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Endret møtetidspunkt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/91-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Line Olsen Roan
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad vedr. foreldrebetaling
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/93-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Arbeidstilsynet
Dokbesk:
Melding om tilsyn - brannfolk og feiere (16/419)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/94-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Mattilsynet Regionkontoret for Nordland
Dokbesk:
Oppnevning av dyrevernnemnd for Helgeland
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/88-5
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Bekreftelse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/88-6
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Bekreftelse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/88-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Bekreftelse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/88-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Bekreftelse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/88-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Bekreftelse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/88-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Bekreftelse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.12.2016
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/88-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2017
Regdato:
11.01.2017
Saksnr:
17/88-12
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS