Postliste for 2017-01-13

Postliste for 13.01.2017

Datert:
12.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/39-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
Melding til tinglysing - sammenslåing
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/109-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Skipsaksjeselskapet Ranen v/ Odd Ragnar Holmvik
Dokbesk:
Vedr. tiltak utført på gnr. 6 bnr. 100 (16/1060)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/114-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Rolv Johan Aakerøy
Dokbesk:
4/15/5 - Omgjøring av festetomt til egen grunneiendom
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/115-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
5/11 - Salg av Bibliotek (16/650)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/116-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Arbeidstilsynet Midt-Norge
Dokbesk:
Tilsyn brannfolk og feiere
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/117-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Nordland Fylkeskommune
Dokbesk:
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland 2016 - 2021 m/ tillhørende vedlegg
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/5-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Utbetalingsstatus
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/4-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Herøy kommune v/ Torstein Lundestad
Dokbesk:
5/697 - Søknad om sanitærabonnement
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/118-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
May-Brith Pedersen
Avsender:
Herøy ASVO
Dokbesk:
Prosjekt "Jeg kan også bidra" (16/118) Underskrevet avtale
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/119-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad om startlån
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/4-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Byggsentret AS
Dokbesk:
5/697 - Tillatelse til tilknytning vann og kloakk i Herøy kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/120-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Sakkyndig vurdering
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/16-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jonny Iversen
Avsender:
LetSea AS
Dokbesk:
Søknad om dispensasjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/2-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Nikolaisen
Avsender:
Herøy kommune
Dokbesk:
Innsendt søknad om spillemidler
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/127-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak - Statsbudsjettet 2018 - kap. 1360 post 60
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/79-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Kornelius Dahl
Dokbesk:
Fellingsrapport Nautøya
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/79-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Herøy Grunneierlag v/ Kornelius Dahl
Dokbesk:
Fellingsrappor Rådyr
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/129-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Berglund
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
Invitasjon til dialogkonferanse for Vårres unga Vårres framtid- koordinatorer i kommunene
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/130-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Politidirektoratet
Dokbesk:
Beslutninger om endringer i lokal struktur - Nordland politidistrikt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/131-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
May-Brith Pedersen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
Godkjenning av søknad om overføring av barnefattigsdomsmidler
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/123-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Sakkyndig vurdering
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/132-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torstein Lundestad
Avsender:
Mattilsynet
Dokbesk:
Ny drikkevannsforskrift gjelder fra 1. januar 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2016
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/126-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Sakkyndig vurdering
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/124-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Sakkyndig vurdering
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.01.2017
Regdato:
13.01.2017
Saksnr:
17/122-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
Harriet Kristin Karlsen
Dokbesk:
Arbeidsavtale - vikaroppdrag Harriet Karlsen f. 15.07.90
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS