Postliste for 2017-01-16

Postliste for 16.01.2017

Datert:
12.01.2017
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/39-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
Melding til tinglysing
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2017
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/40-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Nikolaisen
Mottaker:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
Oversendingsbrev Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017 - 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.01.2017
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/133-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torstein Lundestad
Avsender:
Mattilsynet
Dokbesk:
Ny drikkevannsforskrift gjelder fra 1. januar 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2017
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/119-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Vedr. Søknad om startlån
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.01.2017
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/66-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Elfrid Falch
Dokbesk:
Vedr. Gebyr
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2017
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/79-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Oddrunn S. Dalheim
Dokbesk:
Fellingstillatelse og fellingsrapport for 2016 (16/434)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2017
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/138-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Voksenopplæring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2017
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/139-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Voksenopplæring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2017
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/79-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Lisbet Larsen
Dokbesk:
Jaktrapport på rådyr
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2017
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/140-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
Sikkerhetsklareringer av ansatte i kommer, fylkeskommuner og fylkesmannsembeter
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2017
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/141-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Ole Morten Lied
Dokbesk:
Oversikt over fravær samt statistikk 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2017
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/142-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Arild Nikolaisen
Dokbesk:
Årsmelding 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2017
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/114-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Rolv Aakerøy
Dokbesk:
Melding om delegert vedtak - 4/15/5 - Omgjøring av festetomt til egen grunneiendom
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/143-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Paulsen
Avsender:
Husbanken Region Nord
Dokbesk:
Rentekompensasjon for bygg 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2016
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/144-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
Skjøtsel i utvalgt kulturlandskap Blomsøy-Hestøy og Skålvær (tidl.sak 16/663)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2016
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/145-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
Helse- og omsorgsdepartementet
Dokbesk:
Endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse og omsorgstjenester
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2017
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/125-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
Karin Marian Odden Edvardsen
Dokbesk:
Midlertidlig tilsetting Karin Odden Edvardsen f. 09.12.56
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
04.01.2017
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/75-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Synsam
Dokbesk:
Skema til bruk hos optiker Torfinn Andreassen f. 26.04.56 (10/1064)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.01.2017
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/121-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
Trude Johannesen Grønbech
Dokbesk:
Søknad om permisjon Trude Grønbech f. 22.10.59
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.12.2016
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/147-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Sakkyndig vurdering
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2017
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/148-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Vedtak om fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2017
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/149-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Vedr.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2017
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/150-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Solveig Mogård-Larsen
Dokbesk:
Arbeidsavtale - vikaroppdrag Solveig Mogård Larsen f. 03.06.96
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2017
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/151-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Karrieresenteret Ytre Helgeland
Dokbesk:
Samarbeidsavtale mellom Karrieresenteret , Herøy kommune og Nav Herøy
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
03.01.2017
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/153-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Paulsen
Avsender:
SHMIL
Dokbesk:
Renovasjonrebyr for 3. termin 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2017
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/154-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Vedr.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
11.01.2017
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/155-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Børre Nilsen
Dokbesk:
Fritak fra verv i grendeutvalg
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
28.12.2016
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/156-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Vedr. klage
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2016
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/157-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Referat fra møte
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2017
Regdato:
16.01.2017
Saksnr:
17/158-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
Verneombud Mette Opland
Dokbesk:
Uttalelse vedr turnus
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS