Postliste for 2017-02-16

Postliste for 16.02.2017

Datert:
15.02.2017
Regdato:
16.02.2017
Saksnr:
17/450-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Frode Jensen
Avsender:
Snorre Nicolaisen
Dokbesk:
Prosjekt Helgelandsbok
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2017
Regdato:
16.02.2017
Saksnr:
17/254-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
Uttalelse til søknad om fradeling av to fritidstomter, gnr. 54 bnr. 79, Herøy kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2017
Regdato:
16.02.2017
Saksnr:
17/64-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Stig Magne Olsen
Dokbesk:
Skrape/gruse vei
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2017
Regdato:
16.02.2017
Saksnr:
17/386-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Inge Skauen
Avsender:
Marianne Valnes
Dokbesk:
NY HØRING, revidert forslag: Ang. videreutdanning av operatører ved Legevaktssentralen på Helgeland.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2017
Regdato:
16.02.2017
Saksnr:
17/252-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Nikolaisen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
Invitasjon til Generasjonskonferansen 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2017
Regdato:
16.02.2017
Saksnr:
17/161-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Nikolaisen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
Invitasjon til Generasjonskonferansen 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2017
Regdato:
16.02.2017
Saksnr:
17/64-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
Vedrørende henvendelse fra Stig Magne Olsen - Oversendelse til kommunen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2017
Regdato:
16.02.2017
Saksnr:
17/452-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Tor Karsten Angel
Dokbesk:
Byggesøknad for tiltak på g/bnr 5/3
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2017
Regdato:
16.02.2017
Saksnr:
17/372-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Mottaker:
Ansjøn Johan Albertsen
Dokbesk:
Melding om delegert vedtak - 25/36 Oppføring av anneks til bolig. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (16/1046) Ansjøn Albertsen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2017
Regdato:
16.02.2017
Saksnr:
17/396-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jonny Iversen
Mottaker:
Helgelands Blad
Dokbesk:
Annonse - kunngjøring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2017
Regdato:
16.02.2017
Saksnr:
17/292-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Odd Sommersel
Avsender:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
Retur av tinglyst dokument
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2017
Regdato:
16.02.2017
Saksnr:
17/453-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Tor Karstein Angel
Dokbesk:
3/5 - Søknad om utslipstillatelse Tor Karsten Angel
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.02.2017
Regdato:
16.02.2017
Saksnr:
17/454-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torstein Lundestad
Avsender:
Tor Karstein Angel
Dokbesk:
5/3 - Tilkobling vann
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2017
Regdato:
16.02.2017
Saksnr:
17/455-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Trine Bjørnvold Heggheim
Dokbesk:
Flyktninger og førekort (16/943)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2017
Regdato:
16.02.2017
Saksnr:
17/456-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
Helsedirektoratet sin tolkningsuttalelse vedrørende alkoholloven § 8-9 om avholdelse av russearrangement, bevillingsplik t og konsum av medbragt alkoholholdig drikk på slike arrangementer
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2017
Regdato:
16.02.2017
Saksnr:
17/345-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Frode Jensen
Avsender:
Foreningen Kystriksveien
Dokbesk:
Nyhetsbrev Kystriksveien Reiseliv
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2017
Regdato:
16.02.2017
Saksnr:
17/370-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Caroline Helene Edvardsen
Dokbesk:
Tjenestebevis
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2017
Regdato:
16.02.2017
Saksnr:
17/407-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS