Postliste for 2017-01-18

Postliste for 18.01.2017

Datert:
13.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/146-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Nordland Fylkeskommune
Dokbesk:
Herøy prestegård - Søknad om dispensasjon fra fredningsbestemmelser Helgeland Museum
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/168-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Kjetil Johansen
Dokbesk:
1/86 - Utlegging av flytekai
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/169-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jonny Iversen
Avsender:
Jan Erik Jakobsen
Dokbesk:
4/28 - Arealoverføring
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/119-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Vedlegg til søknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/171-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
Ulrikke Albrigtsen
Dokbesk:
Søknad om permisjon Ulrikke Albrigtsen f. 02.08.89
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/5-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Vedlegg til søknad om startlån
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/172-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Jan Morten Bakkelid
Dokbesk:
16/32 - Oppføring av naust
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/173-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Linda Paulsen
Avsender:
Kommunalbanken
Dokbesk:
Garantiansvar pr. 31.12.16
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
12.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/174-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jonny Iversen
Avsender:
Alstahaug kommune
Dokbesk:
Kommuneplan - Alstahaug kommune (Tidl. sak 16/619)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/106-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Torstein Lundestad
Dokbesk:
Tillatelse til abonnement til offentlig vannforsyning 7/138.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/106-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Sander Martin Edvardsen
Dokbesk:
7/138 - Søknad om sanitærabonnement
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/176-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/176-3
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Bekreftelse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
08.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/176-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/176-5
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Bekreftelse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
06.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/176-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/176-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Bekreftelse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.12.2016
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/176-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/176-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Bekreftelse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.12.2016
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/176-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/176-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Bekreftelse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/176-12
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/176-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Bekreftelse
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/177-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
Rundskriv IS-4/2017 Tilskudd til særlig ressurskrevende helse og omsorgstjenester i k ommunen, med tilhørende dokumenter
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/178-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Karina Kilvær
Avsender:
Helgeland friluftsråd
Dokbesk:
Handlingsplan Helgeland friluftsråd 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/179-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
Skoleruter
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/16-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elin Beate Nilsen
Mottaker:
Nordland Fylkeskommune
Dokbesk:
Søknad om ny lokalitet Seiskjæret i Herøy kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/107-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Odd Sommersel
Mottaker:
Øystein Ebbesen
Dokbesk:
Retting i eiendomskart for grenser mot gnr.25 bnr.11.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/180-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Irene Dahl
Dokbesk:
Matrikkelbrev gnr. 5 bnr. 701
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/107-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Odd Sommersel
Mottaker:
Øystein Ebbesen
Dokbesk:
25-11
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/182-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Irene Dahl
Dokbesk:
Matrikkelbrev gnr. 5 bnr. 700
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/175-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Herøy fiber v/Svein Lundestad
Dokbesk:
Fellesføringsavtale
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/183-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Irene Dahl
Dokbesk:
Matrikkelbrev gnr. 5 bnr. 699
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/184-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Irene Dahl
Dokbesk:
Matrikkelbrev gnr. 5 bnr. 678
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2017
Regdato:
18.01.2017
Saksnr:
17/186-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Irene Dahl
Dokbesk:
Matrikkelbrev gnr. 5 bnr. 698
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS