Postliste for 2016-12-19

Postliste for 19.12.2016

Datert:
15.12.2016
Regdato:
19.12.2016
Saksnr:
14/321-158
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
Dokbesk:
BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2016
Regdato:
19.12.2016
Saksnr:
14/321-159
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
Dokbesk:
BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE 2014
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2016
Regdato:
19.12.2016
Saksnr:
15/555-33
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
Dokbesk:
BOLIGETABLERING 2015
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2016
Regdato:
19.12.2016
Saksnr:
16/470-26
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Geir Berglund
Mottaker:
.
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - BUDSJETT 2017 - ØKONOMIPLAN 2017 - 2020
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2016
Regdato:
19.12.2016
Saksnr:
16/903-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Geir Berglund
Mottaker:
.
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - TILSTANDSRAPPORT FOR OPPVEKSTSEKTOREN - HØSTEN 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.12.2016
Regdato:
19.12.2016
Saksnr:
13/1075-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jonny Iversen
Avsender:
Kommunal- og moderniseringsdep.
Dokbesk:
14/2150-141 FORSØKET MED SAMORDNING AV STATLIGE INNSIGELSER TIL KOMMUNALE PLANER VIDEREFØRES I 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2016
Regdato:
19.12.2016
Saksnr:
16/1003-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Svein Lundestad
Mottaker:
.
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - NETTBRETT TIL POLITIKERE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2016
Regdato:
19.12.2016
Saksnr:
15/1012-13
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
.
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - ALKOHOLPOLITISK PLAN 2016 - 2019 - REVIDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.12.2016
Regdato:
19.12.2016
Saksnr:
16/691-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Statens vegvesen
Dokbesk:
PROTOKOLL 4-2016, NFTU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2016
Regdato:
19.12.2016
Saksnr:
16/998-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Karina Kilvær
Mottaker:
.
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - KUNNSKAPSGRUNNLAG - FOLKEHELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2016
Regdato:
19.12.2016
Saksnr:
16/873-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Regionforvaltning
Dokbesk:
RF13.50 - AUTOMATISK EPOST TIL ARKIV 2016-000010
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2016
Regdato:
19.12.2016
Saksnr:
16/990-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Liv Hansen
Mottaker:
.
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - VALG AV NESTLEDER - KONTROLLUTVALGET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2016
Regdato:
19.12.2016
Saksnr:
16/1041-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
.
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016 - 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2016
Regdato:
19.12.2016
Saksnr:
16/1042-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
.
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016 - 2019
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2016
Regdato:
19.12.2016
Saksnr:
16/670-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Tiltakshaver Herøy kommune
Dokbesk:
5/249 - TILBYGG OMSORGSBOLIGER VEDR. MØTE MED NABO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2016
Regdato:
19.12.2016
Saksnr:
16/670-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Arkitekt Christian Cleve Broch
Dokbesk:
5/249 - TILBYGG OMSORGSBOLIGER VEDR. MERKANDER FRA NABO
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2016
Regdato:
19.12.2016
Saksnr:
16/670-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Tiltakshaver Herøy kommune
Dokbesk:
5/249 - TILBYGG OMSORGSBOLIGER VEDR. MERKNADER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2016
Regdato:
19.12.2016
Saksnr:
16/984-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Mottaker:
Arne Thoresen
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 3/11 - TILBYGG PÅ SERVICEHUS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2016
Regdato:
19.12.2016
Saksnr:
16/650-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
TINGLYSING AV SKJØTE GNR. 5 BNR. 11 FNR. 2, 4 OG 5 I HERØY KOMMUNE (1818).
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.12.2016
Regdato:
19.12.2016
Saksnr:
16/491-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2016
Regdato:
19.12.2016
Saksnr:
16/435-22
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2016
Regdato:
19.12.2016
Saksnr:
16/1079-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Sør-Herøy Ungdomshus v/Roger Håland
Dokbesk:
SØKNAD OM SKJENKEBEVILGNING - ENKELT ANLEDNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2016
Regdato:
19.12.2016
Saksnr:
16/1054-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
§25
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS