Postliste for 2017-01-20

Postliste for 20.01.2017

Datert:
20.01.2017
Regdato:
20.01.2017
Saksnr:
17/61-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Kurt Ole Karlsen
Dokbesk:
Melding om delegert vedtak - 6/1 - søknad om deling av eiendom - tidligere sak 16/964
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.01.2017
Regdato:
20.01.2017
Saksnr:
17/16-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jonny Iversen
Avsender:
LetSea AS
Dokbesk:
Dokumentasjon for kunngjøringer
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.01.2017
Regdato:
20.01.2017
Saksnr:
17/169-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jonny Iversen
Avsender:
Statens Vegvesen
Dokbesk:
Svar på nabovarsel
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2017
Regdato:
20.01.2017
Saksnr:
17/15-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
HelgelandKraft
Dokbesk:
Forhåndsvarsel og kontrollrapport- Helsehuset
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.01.2017
Regdato:
20.01.2017
Saksnr:
17/59-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Kurt Ole Karlsen
Dokbesk:
Melding om delegert vedtak - 6/1 - søknad om deling av eiendom - tidligere sak 16/982
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.01.2017
Regdato:
20.01.2017
Saksnr:
17/195-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elin Beate Nilsen
Mottaker:
Elin Beate Nilsen
Dokbesk:
Testsak
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.01.2017
Regdato:
20.01.2017
Saksnr:
17/15-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
HelgelandKraft
Dokbesk:
Forhåndsvarsel og kontrollrapport - Brannstasjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.01.2017
Regdato:
20.01.2017
Saksnr:
17/196-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Nordland Fylkeskommune
Dokbesk:
Holdningsskapende Trafikksikkerhetsmidler fra NFTU
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.01.2017
Regdato:
20.01.2017
Saksnr:
17/197-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Norsk Landbruksrådgiving
Dokbesk:
Ad anmodning om utbetaling av tilskudd via næringsfondet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.01.2017
Regdato:
20.01.2017
Saksnr:
17/197-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Norsk Landbruksrådgiving
Dokbesk:
Ad anmodning om utbetaling av tilskudd via næringsfondet
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.01.2017
Regdato:
20.01.2017
Saksnr:
17/195-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elin Beate Nilsen
Mottaker:
Elin Beate Nilsen
Dokbesk:
Testsak 2
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.01.2017
Regdato:
20.01.2017
Saksnr:
17/195-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elin Beate Nilsen
Mottaker:
Elin Beate Nilsen
Dokbesk:
Melding om delegert vedtak - Testvedtak
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.01.2017
Regdato:
20.01.2017
Saksnr:
17/43-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torstein Lundestad
Avsender:
PreBio
Dokbesk:
Prøvingsrapport fra Kystlab-PreBIO as gjelder Herøy vannverk-Herøy kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.01.2017
Regdato:
20.01.2017
Saksnr:
17/165-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Mottaker:
Tørring Jan
Dokbesk:
Melding om delegert vedtak - 7/123 - Byggesøknad - tidligere sak 12/1436 Jann Erik Tørring: Søknad om utslippstillatelse fra hytte.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.01.2017
Regdato:
20.01.2017
Saksnr:
17/157-3
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Melding om delegert vedtak - Ikke grunnlag for vurdering med karakter
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.01.2017
Regdato:
20.01.2017
Saksnr:
17/126-3
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Melding om delegert vedtak - Fritak om vurdering med karakter i norsk sidemål
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS