Postliste for 2016-12-20

Postliste for 20.12.2016

Datert:
15.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
16/734-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Distribusjonsoppdrag@dss.dep.no
Dokbesk:
HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFTSBESTEMMELSER OM AVSLUTTENDE PRØVER I
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
16/875-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Regionalforvaltningen
Dokbesk:
VEDR. ANMODNING OM SLUTTBETALING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
16/1077-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Frøydis Falk
Avsender:
Livssynssamfunn
Dokbesk:
TILSKUDD TIL LIVSSYNSSAMFUNN 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
16/1080-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torstein Lundestad
Avsender:
Svein Harald Carlsen
Dokbesk:
54/95 - TILKOBLING VANN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
16/1081-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Per B. Brasøygård
Dokbesk:
26/44 - RIVING OG OPPFØRING AV HYTTE PER BRASØYGÅRD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
16/1078-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Line Olsen Roan
Mottaker:
Maiken Mathiassen
Dokbesk:
SVAR - BARNEHAGESØKNAD 2017/2018 FALK NILSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
16/1079-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete Storrø
Mottaker:
Lensmannen i Herøy og Dønna
Dokbesk:
SØKNAD OM SKJENKEBEVILGNING - ENKELT ANLEDNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
16/1082-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Harry Wiik
Dokbesk:
25/17 - OPPFØRING AV 2 NAUST HARRY WIIK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
15/407-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Helgelandssykehuset
Dokbesk:
REVIDERTE TJENESTEAVTALER 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
16/23-97
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Inge Skauen
Avsender:
Helfo
Dokbesk:
VS: UTBETALINGSVEDTAK AV 19.12.2016 (VEDTAKSREF:100004644512338)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
16/23-98
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Inge Skauen
Avsender:
Helfo
Dokbesk:
VS: UTBETALINGSVEDTAK AV 19.12.2016 (VEDTAKSREF:100004644567624)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
16/434-21
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jørn Høberg
Avsender:
Børre Nilsen
Dokbesk:
FELLINGSTILLATELSE OG FELLINGSRAPPORT 2016.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
16/415-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jonny Iversen
Avsender:
Advokat Arne Johansen & Co
Dokbesk:
PURRING VEDR. KLAGE PÅ INNSTILLING ARILD HANSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
16/1084-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
O. Rønning Kontor og Data as
Dokbesk:
LEIEAVTALE CANON 5535I OG CANON 3325I
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
16/846-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
16/109423 FASTSATT PLANPROGRAM - REVISJON REGIONAL PLAN OM VANNKRAFT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
26.10.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
14/631-20
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SAKKYNDIG VURDERING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
12/2447-26
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
TESTRAPPORT FLORO - ENKEL RAPPORT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
16/1045-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Mottaker:
Torbjørn Hansen
Dokbesk:
3/102 - MINDRE FASADEENDRINGER, FORLENGELSE AV FASTKAI OG UTLEGGING AV FLYTEKAI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
11/113-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDLEGG TIL SØKNAD OM DATATEKNISKE HJELPEMIDDEL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
12/2447-27
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDLEGG TIL SØKNAD OM DATATEKNISKE HJELPEMIDDEL
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
14/599-15
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
REFERAT FRA ANSVARSGRUPPEMØTE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
16/576-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Mottaker:
Kjell Arild Larsen, J. Arntsen AS
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 5/340 -TILBYGG OG GARASJE KJELL ARILD LARSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
12/2447-28
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM HJELPEMIDLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
16/307-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Bente Evensen
Dokbesk:
UNGDATA - TID FOR NY GJENNOMFØRING?
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
11/1857-14
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Line Olsen Roan
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INVIDUELL UTVIKLINGSPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
11/113-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM HJELPEMIDLER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
12/276-31
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DIALOGMØTE 1
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
15/295-25
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OMFRI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
15/388-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Avsender:
Milica Spasovic
Dokbesk:
SØKNAD OM FRI SPASOVICE, BORIS F. 30.11.06
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
14/202-83
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Helgeland Kraft DLE
Dokbesk:
MOTTAKER AV ORIGINAL : SAK 73521, VEDTAK OG KONTROLLRAPPORT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
14/202-84
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Helgeland Kraft DLE
Dokbesk:
MOTTAKER AV ORIGINAL : SAK 73092, PURRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
16/774-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Politiet
Dokbesk:
MED LINK TIL VEDLEGG: LOKAL ORGANISERING AV POLITIET I NORDLAND - POLITIMESTERENS INNSTILLING TIL POLITIDIREKTORATET
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
16/252-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Svein Lundestad
Avsender:
KMD
Dokbesk:
15/4950-22 DIGITALISERINGSBREVET TIL KOMMUNENE MED DIGITALISERINGSRUNDSKRIVET SOM VEDLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
16/52-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Avsender:
Nordland fylkeskommune
Dokbesk:
16/109359 OPPSIGELSE AV SAMARBEIDSAVTALE - DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
16/1086-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Geir Berglund
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
16/1087-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torstein Lundestad
Avsender:
Arbeidstilsynet
Dokbesk:
SANERING AV ASBESTSEMENTRØR I VANN- OG AVLØPSNETT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
20.12.2016
Saksnr:
16/1032-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Mottaker:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
RAPPORTERINGSSKJEMA DAGAKTIVITETSTILBUD - PERSONER MED DEMENS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS