Postliste for 2017-02-21

Postliste for 21.02.2017

Datert:
12.01.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/39-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Kartverket tinglysing
Dokbesk:
melding til tinglysing
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/460-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Rådmannsgruppen
Dokbesk:
1. Anbefaling til felles eierstrategi for Helgeland Kraft AS 2: Bakgrunn og historikk. 3: Sentrale utviklingstrekk
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/466-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Glass og Fasade AS
Dokbesk:
Pristilbud ny aluminiumsdør
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/463-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Glass og Fasade AS
Dokbesk:
Pristilbud ny aluminiumsdør
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/463-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Glass og Fasade AS
Dokbesk:
Pristilbud levering/montering to-fags aluminiumsdør og levering/montering av to-lags glass
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/474-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Roy Theimann
Dokbesk:
27/71 - Platt og flytekai. Roy Theimann
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/240-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Bekymringsmelding
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/128-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Roy Skogsholm
Avsender:
Cowi AS
Dokbesk:
Tilbud
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/128-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Roy Skogsholm
Avsender:
Norconsult AS
Dokbesk:
Tilbud
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/128-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Roy Skogsholm
Avsender:
Multiconsult
Dokbesk:
Tilbud
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/218-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Nikolaisen
Mottaker:
hb@hblad.no
Dokbesk:
Annonse FSK 28. februar 17
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/269-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Vegard Karlsen
Dokbesk:
Referat fra møte i arbeidsgruppa 31.01.17
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/269-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Vegard Karlsen
Dokbesk:
Referat fra møte i arbeidsgruppa 07.02.17
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/90-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Jonny Iversen
Dokbesk:
Søknad om permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/475-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Geir Berglund
Mottaker:
Nordland Fylkeskommune
Dokbesk:
Organisasjonsstøtte til innvandrertiltak
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.01.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/476-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Maren Herigstad
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Avløsertilskudd ved sykdom
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/399-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Avsender:
Robert Grønbech AS
Dokbesk:
Omsetningsoppgave
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/347-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
Politiet
Dokbesk:
Bekreftelse på anmeldt forhold
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/39-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Frode Nilsen
Dokbesk:
Matrikkelbrev gnr. 25 bnr. 86
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/477-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
O. Rønning Kontor og Data AS
Dokbesk:
Leieavtale og driftsavtale Cannon IR Adv. 5560i og Canon IR Adv. 5550i
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/478-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Individeull plan
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/203-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
Elly Mikalsen
Dokbesk:
Søknad om permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/479-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
Linda Nilsen
Dokbesk:
Søknad om permisjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/480-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Bjørn Lund
Dokbesk:
6/55 - Terrenginngrep Bjørn Lund
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/11-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Inge Skauen
Avsender:
Helfo
Dokbesk:
Utbetalingsvedtak av 20.02.2017 for Audun Dyrhaug Hov
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/273-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Avsender:
Geir Mellingen
Dokbesk:
Møte Grendelag Seløy/Staulen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/252-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Nikolaisen
Avsender:
Leirfjord kommune
Dokbesk:
Avlysning av felles eldrerådsmøte i HALd-kommunene den 23. februar
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/15-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Helgeland Kraft
Dokbesk:
Mottaker av original : Sak 74452, vedtak og kontrollrapport Landstrøm Legeskyssbåt Sør - herøy
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/481-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Britt Anne Karlsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Elevmappe
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/15-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Helgeland Kraft
Dokbesk:
Mottaker av original : Sak 74403, Utbedring foretatt.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/482-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Nikolaisen
Avsender:
Dønna kommune
Dokbesk:
REPRESENTASJON I HELGELAND REGIONRÅD FRA ELDRERÅDENE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/39-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Frode Nilsen
Dokbesk:
25/86 - Krav om sammenslåing
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/408-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Hans Petter Paulsen
Dokbesk:
4/403 - Søknad om sanitærabonnement Hans Petter Paulsen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/128-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Roy Skogsholm
Mottaker:
Multiconsult
Dokbesk:
Tilbud
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/128-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Roy Skogsholm
Mottaker:
Norconsult AS
Dokbesk:
Tilbud
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/128-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Roy Skogsholm
Mottaker:
Cowi AS
Dokbesk:
Tilbud
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/293-6
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Avslag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/293-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Avslag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/293-8
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Avslag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/293-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Avslag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/293-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Avslag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/293-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Avslag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/293-12
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Avslag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/293-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Avslag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/293-14
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Avslag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/293-15
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Avslag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/293-16
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Avslag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/293-17
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Avslag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/293-18
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Avslag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/293-19
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Avslag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/293-20
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Avslag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/293-21
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Avslag
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/407-18
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/407-19
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
21.02.2017
Saksnr:
17/407-20
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS