Postliste for 2016-11-21

Postliste for 21.11.2016

Datert:
18.11.2016
Regdato:
21.11.2016
Saksnr:
16/439-14
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Geir Berglund
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING /GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2016
Regdato:
21.11.2016
Saksnr:
16/958-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Fagforbundet
Dokbesk:
KRAV TIL LOKALE FORHANDLINGER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2016
Regdato:
21.11.2016
Saksnr:
14/950-34
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Roy Skogsholm
Avsender:
Husvær grendeutvalg
Dokbesk:
UTTALELSE RFA HUSVÆR GRENDEUTVALG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2016
Regdato:
21.11.2016
Saksnr:
16/816-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Karina Kilvær
Avsender:
Øksningan step- og aerobic
Dokbesk:
TILTAKSMIDLER FOLKEHELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.11.2016
Regdato:
21.11.2016
Saksnr:
16/816-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Karina Kilvær
Avsender:
JESS
Dokbesk:
TILTAKSMIDLER FOLKEHELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
21.11.2016
Saksnr:
16/470-19
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Berglund
Avsender:
SHMIL
Dokbesk:
VEDTAK OM RENOVASJONSGEBYR FOR 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.11.2016
Regdato:
21.11.2016
Saksnr:
16/1031-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
TELENOR
Dokbesk:
TRYGGHETSALARM (INTERNAL)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.11.2016
Regdato:
21.11.2016
Saksnr:
16/715-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
WWF-NORGE
Dokbesk:
KLIMALOV PÅ HØRING TIL 9. DESEMBER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
21.11.2016
Saksnr:
16/822-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Arnt Frode Jensen
Mottaker:
Flere
Dokbesk:
INVITASJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
18.11.2016
Regdato:
21.11.2016
Saksnr:
14/169-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
DSB
Dokbesk:
VEDTAK OM ENDRING AV 110-TILKNYTNING FOR GRATANGEN KOMMUNE FRA TROMS 110-REGION TIL NORDLAND 110-REGION
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
21.11.2016
Saksnr:
12/2429-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
21.11.2016
Saksnr:
16/822-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Merete Storrø
Avsender:
Kommunenes sentralforbund
Dokbesk:
TILDELING AV HEDERSMERKER
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
21.11.2016
Saksnr:
16/320-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
KOSTRA OG KURS I BODØ
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
21.11.2016
Saksnr:
16/1032-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
RAPPORTERING TILSKUDD DAGAKTIVITETSTILBUD FOR PERSONER MED DEMENS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
21.11.2016
Saksnr:
16/948-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Seløy Kystferie
Dokbesk:
SØKNAD OM OMDISPONERING AV AREALER I PELLE`S PUB
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
21.11.2016
Saksnr:
16/898-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jonny Iversen
Avsender:
Beate Jørgensen
Dokbesk:
4/282 - NABOVARSLING BEATE JØRGENSEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
21.11.2016
Saksnr:
16/1024-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jonny Iversen
Mottaker:
Herbo AS
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 5/700 - AREALOVERFØRING - ÅSEN BOLIGFELT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
21.11.2016
Saksnr:
16/1036-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
21.11.2016
Saksnr:
13/336-6
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - SØKNAD OM FREMSKUTT SKOLESTART
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
21.11.2016
Saksnr:
16/974-17
Doktype:
Utgående
Gradering:
§25
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
21.11.2016
Saksnr:
16/974-18
Doktype:
Utgående
Gradering:
§25
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
21.11.2016
Saksnr:
16/974-19
Doktype:
Utgående
Gradering:
§25
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
AVSLAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
21.11.2016
Saksnr:
16/1014-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
§25
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
21.11.2016
Saksnr:
16/1015-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
§25
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
21.11.2016
Saksnr:
13/259-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
Dokbesk:
SVAR SØKNAD OM STØTTE TIL VIDEREUTDANNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
21.11.2016
Saksnr:
12/1717-13
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
Dokbesk:
SVAR SØKNAD OM STØTTE TIL VIDEREUTDANNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
21.11.2016
Saksnr:
13/89-15
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Mottaker:
Dokbesk:
SVAR SØKNAD TIL STØTTE TIL VIDEREUTDANNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS