Postliste for 2016-12-21

Postliste for 21.12.2016

Datert:
18.11.2016
Regdato:
21.12.2016
Saksnr:
16/439-14
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Geir Berglund
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING /GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
21.12.2016
Saksnr:
16/1083-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Siv Nilsen
Mottaker:
Dokbesk:
REFUSJON NAV DØNNA 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
21.12.2016
Saksnr:
12/276-32
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDR. OPPFØLGING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
21.12.2016
Saksnr:
13/139-29
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
INNVILGELSE AV EKTEFELLEPENSJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.12.2016
Regdato:
21.12.2016
Saksnr:
12/2272-10
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPFØLGINGSPLAN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.12.2016
Regdato:
21.12.2016
Saksnr:
16/33-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
DIALOGMØTE 1
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.12.2016
Regdato:
21.12.2016
Saksnr:
16/868-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Mohannad Mourud
Dokbesk:
BEKREFTELSE PÅ AKSEPT AV VILKÅR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
07.12.2016
Regdato:
21.12.2016
Saksnr:
16/966-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Maren Herigstad
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
05.12.2016
Regdato:
21.12.2016
Saksnr:
16/734-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
INNHENTING AV ÅRSVERK OG ANTALL DELTAKERE PÅ NORSKOPPLÆRINGEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2016
Regdato:
21.12.2016
Saksnr:
16/482-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Hilde Olsen
Mottaker:
Alaa Ismail Amar
Dokbesk:
SVAR - SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) - NY PLASS, ENDRING OG UTMELDING SHINDA OMAR F. 20.10.10
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2016
Regdato:
21.12.2016
Saksnr:
16/1029-4
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Marit Jørgensen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
VEDR TILBUD OM NORSKOPPLÆRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2016
Regdato:
21.12.2016
Saksnr:
11/178-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Hilde Olsen
Mottaker:
Raymond Angel
Dokbesk:
SVAR - SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) - NY PLASS, ENDRING OG UTMELDING MAJA ANGEL F. 03.09.10
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.12.2016
Regdato:
21.12.2016
Saksnr:
16/33-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
OPPFØLGINGSPLAN VED SYKEMELDING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
09.12.2016
Regdato:
21.12.2016
Saksnr:
14/599-16
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
BYTTE AV FAG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
02.12.2016
Regdato:
21.12.2016
Saksnr:
15/1034-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ERKLÆRING / ATTEST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
29.11.2016
Regdato:
21.12.2016
Saksnr:
16/1088-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Berglund
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
TILRETTELEGGINGSMIDLER HØSTEN 2016 - HERØY KOMMUNE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.11.2016
Regdato:
21.12.2016
Saksnr:
16/1089-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Avsender:
Utdanningsdirektoratet
Dokbesk:
TILSKUDDSBREV EKSTRAMIDLER 2016 - TIDLIG INNSATS I SKOLEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2016
Regdato:
21.12.2016
Saksnr:
16/1085-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Geir Berglund
Mottaker:
Private barnehager
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILSKUDDSSATSER TIL PRIVATE BARNEHAGE I HERØY FOR 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2016
Regdato:
21.12.2016
Saksnr:
16/1090-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Geir Berglund
Mottaker:
Dokbesk:
ANNONSE FRIVILLIGHETSPRISEN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2016
Regdato:
21.12.2016
Saksnr:
16/966-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Maren Herigstad
Mottaker:
Dokbesk:
VEDR. SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2016
Regdato:
21.12.2016
Saksnr:
12/2237-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Geir Berglund
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
REFUSJON FOR UNDERVISNING AV FOSTERHJEMSPLASSERT ELEV 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2016
Regdato:
21.12.2016
Saksnr:
16/670-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Mottaker:
Herøy kommune
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - HERØY KOMMUNE: TILBYGG HERØYOMSORGSSENTER GNR/BNR. 5/249.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2016
Regdato:
21.12.2016
Saksnr:
16/1054-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
§25
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2016
Regdato:
21.12.2016
Saksnr:
16/1054-6
Doktype:
Utgående
Gradering:
§25
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2016
Regdato:
21.12.2016
Saksnr:
16/1054-7
Doktype:
Utgående
Gradering:
§25
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
21.12.2016
Saksnr:
16/1054-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
§25
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2016
Regdato:
21.12.2016
Saksnr:
16/1054-9
Doktype:
Utgående
Gradering:
§25
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2016
Regdato:
21.12.2016
Saksnr:
16/1054-10
Doktype:
Utgående
Gradering:
§25
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS