Postliste for 2016-11-22

Postliste for 22.11.2016

Datert:
21.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/23-84
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Inge Skauen
Avsender:
Helfo
Dokbesk:
UTBETALINGSVEDTAK AV 21.11.2016 (VEDTAKSREF:100004607200688)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/23-85
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Inge Skauen
Avsender:
Helfo
Dokbesk:
UTBETALINGSVEDTAK AV 21.11.2016 (VEDTAKSREF:100004607211974)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/966-5
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Maren Herigstad
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SVAR - AVLØSERTILSKUDD VED SYKDOM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/435-14
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elin Beate Nilsen
Mottaker:
Dokbesk:
GJENNOMFØRING AV OPPMÅLINGSFORRETNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/684-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elin Beate Nilsen
Mottaker:
Dokbesk:
GJENNOMFØRING AV OPPMÅLINGSFORRETNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/960-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elin Beate Nilsen
Mottaker:
Dokbesk:
GJENNOMFØRING AV OPPMÅLINGSFORRETNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/335-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Mette Pedersen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
VEDR. STARTLÅN
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/783-5
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Mottaker:
Dokbesk:
S-TEAM 2016 - 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
13/1310-16
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Mottaker:
.
Dokbesk:
VEDLEGG
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/654-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Arnt Eide
Dokbesk:
ERKLÆRING OM ANSVARSRETT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/439-15
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Geir Berglund
Mottaker:
Dokbesk:
ANGÅENDE SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/682-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Mottaker:
Alf Almås
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - 26/37 - NAUST M/KAI - ALF ALMÅS
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/682-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Alf Almås
Dokbesk:
SNITT TEGNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/198-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Bernhard Olsen AS
Dokbesk:
SØKNAD OM FERDIGATTEST
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/60-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Berglund
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
BARNEHAGEMYNDIGHET - TILRETTELEGGINGSMIDLER FOR HØSTEN 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/200-37
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jonny Iversen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
SAMORDNET UTTALELSE MED INNSIGELSE - REGULERINGSPLAN - HERØYSUND BRU - HERØY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/707-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Elin Beate Nilsen
Mottaker:
Håkon Hauknes
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM KAI/NAUSTTOMT PÅ BUKKHOLMEN PÅ SELØY HÅKON HAUKNES
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/989-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
§25
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/1015-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
§25
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
22.11.2016
Saksnr:
16/1015-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
§25
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS