Postliste for 2016-12-22

Postliste for 22.12.2016

Datert:
21.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/1086-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Geir Berglund
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING FOR
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
13/1482-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
TINGLYSING AV AREALOVERFØRING FRA GNR. 7 BNR. 14 TIL GNR. 7 BNR. 73 I HERØY KOMMUNE (1818).
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/823-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
.
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - SØKNAD OM KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD 2017 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING - HELGELAND
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/1051-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Mottaker:
.
Dokbesk:
MELDING OM POLITISK VEDTAK - PROSJEKTPLAN HALD BRANN OG REDNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/60-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Geir Berglund
Mottaker:
Solli barnehage
Dokbesk:
REFUSJONER FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/899-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Nikolaisen
Mottaker:
'postmaster@bra-vask.no'
Dokbesk:
VEDR. AVTALE OM LEIE AV KAIPLASS VED ENGAN FERGEKAI
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/60-13
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Geir Berglund
Mottaker:
Solli barnehage
Dokbesk:
REFUSJON FOR TAPT INNTEKT PÅ GRUNN AV SØSKENMODERASJON FOR PERIODEN AUGUST TIL DESEMBER 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
13/1482-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Arnt Eide
Dokbesk:
PROTOKOLL FOR OPPMÅLINGSFORRETNING 7/14
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/670-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Mottaker:
ccb@cbark.no
Dokbesk:
VEDR. RAMMESØKNAD TILBYGG HOS.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/670-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Mottaker:
ccb@cbark.no
Dokbesk:
VEDR. TILBYGG HERØY OMSORGSSENTER.
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/212-4
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Geir Berglund
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM SPESIALUNDERVISNING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
14/335-15
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE - MIDLERTIDIG TILSETTING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/117-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
May-Brith Pedersen
Mottaker:
Dokbesk:
VEDR. TILSKUDD - BARNEFATTIGDOM
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/117-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Nikolaisen
Mottaker:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
OVERSENDINGSBREV
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
15/169-22
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Liv Hansen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PERMISJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
20.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
15/169-23
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Liv Hansen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PERMISJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/683-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Avsender:
Kartverket Tinglysing
Dokbesk:
RETUR AV TINGLYST DOKUMENT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/129-29
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Harputli Yahya Zakaria
Dokbesk:
HUSLEIEKONTRAKT M/ SAMTYKKEERKLÆRING
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
19.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/42-39
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jonny Iversen
Avsender:
Fylkesmannen i Nordland
Dokbesk:
KLAGEBAHANDLING - REGULERINGSPLAN - 5/53 - 5/248 - 5/249 - 5371 - 5/422 - VALNESET - HERØY
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.12.2016
Regdato:
22.12.2016
Saksnr:
16/1054-11
Doktype:
Utgående
Gradering:
§25
Saksbeh:
Lars Olav Mogård Larsen
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
BEKREFTELSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS