Postliste for 2017-02-23

Postliste for 23.02.2017

Datert:
22.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Arnt Erling Paulsen
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Laila Furu Vold
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Sissel Eide Knutsen
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Jim Georg Dahl
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-9
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Yngve Magnussen
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-10
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Jan Tore Theimann
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Silje Mari Morskogen
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Beate Mari Pettersen
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-14
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Brit Anne Karlsen
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-15
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Odd Kåre Larsen
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-16
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Stine Mari Sandvær Marthinussen
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-17
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Espen Storholm
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-18
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Anita Rønneberg
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-19
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Øyvind Eindride Kvale
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-20
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Oddrunn Petrine Skogsholmen Dahlheim
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-21
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Vegar Dalen
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-22
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Mariann Rønneberg
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-24
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Agnes Eline Sanderøy Pedersen
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-25
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Bjørg Johanne Grande
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-26
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Trine Bjørnvold Heggheim
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-27
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Olav Andreas Ødegaard Herseth
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-28
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Bente Helen Karlsen
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-29
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Anne-Lise Gjengaar
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-30
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Eivind Moe
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-31
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Kirsti Johanne Jakobsen Karlsen
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-32
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Paula Karin Nyrud
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-33
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Ingvild Håland
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-34
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Louise Nordnes Prestø
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-35
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Sigve Edvardsen
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-36
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Håvard Bringsli
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-37
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Andreas Johansen
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-38
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Anne Berit Reinertsen Iversen
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/396-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jonny Iversen
Avsender:
Nordland fylkes fiskarlag
Dokbesk:
VS: Uttalelse til søknad fra Seløy Sjøfarm AS om endringer ved akvakulturanlegg lokalitet Labukta V - Offentlig innsyn
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
22.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/457-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Fredrikstad Næringsbygg
Dokbesk:
Byggesak 4/283: Nabovarsel Ensilasje
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/347-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
Politiet
Dokbesk:
Underretning om henleggelse av anmeldt forhold
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
15.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/347-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
Politiet
Dokbesk:
Underretning til klager
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
14.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/233-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Anmodning om opplysninger fra skolen
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-39
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Bjørnar Willy Vikedal
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-40
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Arne Kjell Karlsen
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-41
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Dagfinn Brynjar Johannessen
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/240-9
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Testrapport
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-42
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Eva Betty Theimann
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
01.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/390-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Pedagogisk rapport -skole
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-43
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Geir Bjarte Mellingen
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-44
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Kate Lisbet Jakobsen
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/76-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
Hanne Aunan
Dokbesk:
Arbeidsavtale -midlertidig tilsetting Hanna Aunan f. 26.04.75
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/273-45
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Merete P. Storrø
Mottaker:
Harry Edvard Nilssen
Dokbesk:
Møtegodtgjørelse 2. halvår 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
16.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/116-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Arbeidstilsynet Nord-Norge
Dokbesk:
Tilsyn - Herøy kommune
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
17.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/493-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Oppfølgingsplan
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/494-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Inge Skauen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad om attførings/uførepensjon
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/495-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Sakkyndig vurdering
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
13.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/496-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Bekreftelse på mottatt melding
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
10.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/287-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Referat fra ansvarsgruppemøte 10.02.17
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/497-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Lars O Mogård Larsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Referat fra samarbeidsmøte 14.02.17
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/465-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jan Nikolaisen
Avsender:
Arnt Marthiniussen
Dokbesk:
Underskrevet husleiekontrakt
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/444-20
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Odd Sommersel
Mottaker:
Ståle Sagmo
Dokbesk:
Opretting av 6/104 og makebytte mellom eiendommene 6/104 og 6/41 - Avsluttet sak
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/473-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Irene B. Dahl
Mottaker:
Claudiu-Robert Popa-Aved
Dokbesk:
Arealoverføring fra gnr. 5 bnr. 61 til gnr. 5 bnr. 106 i Herøy kommune (16/630)
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.02.2017
Regdato:
23.02.2017
Saksnr:
17/498-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jan Nikolaisen
Mottaker:
Ann Karin Sæther, Bjørnar Willy Vikedal, Jan Kjetil Pettersen, Geir Bjarte Mellingen, Frode Nilssen
Dokbesk:
Valglokaler - tid og sted for stemmesivningen Stortings - og Sameyingsvalg 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS