Postliste for 2016-11-25

Postliste for 25.11.2016

Datert:
24.11.2016
Regdato:
25.11.2016
Saksnr:
16/23-86
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Inge Skauen
Avsender:
Helfo
Dokbesk:
UTBETALINGSVEDTAK AV 23.11.2016 - TRINE SELLEVOLD, TURNUSLEGE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.11.2016
Regdato:
25.11.2016
Saksnr:
16/1040-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
May-Brith Pedersen
Avsender:
Husbanken
Dokbesk:
BOSTØTTE - ENDRINGER I REGELVERKET 2017
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.11.2016
Regdato:
25.11.2016
Saksnr:
12/2470-77
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Roy Skogsholm
Mottaker:
Dokbesk:
ÅSEN BOLIGFELT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.11.2016
Regdato:
25.11.2016
Saksnr:
13/139-28
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD OM PERMISJON
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.11.2016
Regdato:
25.11.2016
Saksnr:
16/642-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
ARBEIDSAVTALE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.11.2016
Regdato:
25.11.2016
Saksnr:
16/108-82
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
Tommy Pettersen/Thea J. Kirkeby
Dokbesk:
VS: BOLIGTILSKUDD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2016
Regdato:
25.11.2016
Saksnr:
16/1041-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Se-Kon
Dokbesk:
KONTROLLUTVALGETS FORSLAG TIL PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL INKL. OVERORDNET ANALYSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
23.11.2016
Regdato:
25.11.2016
Saksnr:
16/1042-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
Se-Kon
Dokbesk:
KONTROLLUTVALGETS FORSLAG TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON INKL. OVERORDNET ANALYSE
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.11.2016
Regdato:
25.11.2016
Saksnr:
16/15-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torstein Lundestad
Avsender:
PreBio
Dokbesk:
PRØVINGSRAPPORT FRA KYSTLAB-PREBIO AS GJELDER HERØY VANNVERK-HERØY KOMMUNE ORG. NR. 872417
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.11.2016
Regdato:
25.11.2016
Saksnr:
10/91-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Arnt Isaksen
Avsender:
Olaf Pettersen
Dokbesk:
KONTROLLERKLÆRING MED SLUTTRAPPORT
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.11.2016
Regdato:
25.11.2016
Saksnr:
12/1818-24
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Odd Sommersel
Mottaker:
Ketil Pettersen
Dokbesk:
GRADELT BOLIGTOMT GNR.3 BNR.177 I HERØY KOMMUNE - AVSLUTTET SAK
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
21.11.2016
Regdato:
25.11.2016
Saksnr:
16/958-14
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siv Nilsen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
FORHANDLINGER 2016
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.11.2016
Regdato:
25.11.2016
Saksnr:
16/1-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Karina Kilvær
Avsender:
Helgeland Friluftsråd
Dokbesk:
REFERAT FRA STYREMØTE I HELGELAND FRILUFTSRÅD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
25.11.2016
Regdato:
25.11.2016
Saksnr:
16/989-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
§25
Saksbeh:
Morten Sandbakken
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.11.2016
Regdato:
25.11.2016
Saksnr:
16/1014-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
§25
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.11.2016
Regdato:
25.11.2016
Saksnr:
16/1015-11
Doktype:
Innkommende
Gradering:
§25
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.11.2016
Regdato:
25.11.2016
Saksnr:
16/1015-12
Doktype:
Innkommende
Gradering:
§25
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.11.2016
Regdato:
25.11.2016
Saksnr:
16/1016-3
Doktype:
Innkommende
Gradering:
§25
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Datert:
24.11.2016
Regdato:
25.11.2016
Saksnr:
16/1017-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
§25
Saksbeh:
Wenche Sæthre Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
SØKNAD
Innsyn:
Ber om innsyn i dette dokumentet
Anmodning om innsyn i merkede saker
Fyll inn navn og epostadresse og klikk deretter på "Send" for å sende anmodningen.
Navn:
Epostadresse:
Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS